91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 14.11.2019 r.
Imieniny: Laura, Emil, Wawrzyniec

Do końca października organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wnieść uwagi do projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.  

Projekt nowego programu powstał po jesiennych warsztatach z organizacjami społecznymi. W 2020 roku organizacje otrzymają od powiatu na zadania publiczne kwotę 400 tysięcy złotych. Kończy się czas konsultacji.

Konsultacje dla OPP w powiecie kartuskim - do końca października: