91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 04.06.2020 r.
Imieniny: Helga, Karol, Franciszek

Na sześć etapów podzielono kompleksową rekultywację jezior kartuskich - Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże. Pokazuje je wystawa, którą można oglądać na kartuskim Rynku. Procesem rekultywacji koordynować będzie prof. Jolanta Grochowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Rekultywacja jezior - prof. Jolanta Grochowska z katedry UWM:

W pierwszym etapie z Jeziora Karczemnego zostaną wydobyte i unieszkodliwione osady denne. We wszystkich jeziorach prowadzona będzie inaktywacja fosforu - polegać będzie na strąceniu fosforu z z toni wodnej i zablokowaniu w osadach dennych a także zwiększeniu ich zdolności sorpcyjnych. Koagulant będzie rozprowadzony przez specjalistów metodą powierzchniową z pokładu jednostek pływających. Następnym krokiem będzie biomanipulacja - jej celem jest kształtowanie struktury ichtiofauny w celu ograniczenia nadmiernego pogłowia ryb zooplanktonożernych i bentosożernych. W konsekwencji taka przebudowa struktury gatunkowej ryb sprzyja poprawie jakości wody w jeziorze. Planuje się dokonanie zarybień narybkiem szczupaka, sandacza oraz bolenia.

Elementem projektu jest budowa infrastruktury rekreacyjnej - promenady wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego oraz ścieżki wzdłuż Strugi Klasztornej. Na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Kartuzach zostanie rozbudowana i zmodernizowana instalacja przeróbki osadów ściekowych, zmieni się system transportu ścieków. I wreszcie - monitoring środowiskowy - badana będzie jakość wód jezior oraz wód dopływów powierzchniowych do jezior i wylotów brzegowych.

Podpisanie umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie rekultywacji kartuskich jezior