91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 20.06.2019 r.
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

Dotychczasowy wójt Gminy Kwidzyn, Ewa Nowogrodzka została wiceburmistrzem Pelplina.

Komunikat Urzędu Miasta i Gminy Pelplin:

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła drogą konkursową wyłonił swojego zastępcę, którym w bieżącej kadencji będzie Pani Ewa Nowogrodzka pełniąca do tej pory funkcję Wójta Gminy Kwidzyn. Poniżej przedstawiam krótki opis sylwetki nowej Wice-burmistrz.  

Pani Ewa Nowogrodzka posiada blisko 30-letni staż pracy w strukturach samorządu terytorialnego. Przez okres ostatnich 3 kadencji sprawowała mandat Wójta Gminy Kwidzyn.
Na stanowiskach kierowniczych pracuje  od 18 lat. 

W swojej karierze zawodowej jednymi z jej największych osiągnięć było skuteczne przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla potrzeb budowy mostu przez rzekę Wisłę wraz z drogami dojazdowymi, pozyskanie około 18 milionów złotych na realizację wielu projektów infrastrukturalnych oraz projektów tzw. miękkich – społecznych, przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych i siedziby Urzędu Gminy Kwidzyn, doposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wybudowanie około 7 km nowych ścieżek pieszo – rowerowych oraz zrealizowanie  wiele  projektów  wodno–kanalizacyjnych, drogowych, oświetleniowych na terenie Gminy Kwidzyn. 

Pani Wice-burmistrz jest osobą ambitną, sumienną oraz całkowicie oddaną pracy na rzecz środowiska lokalnego, a jednocześnie bardzo ciepłą i rodzinną. W wolnym czasie jest aktywna sportowo, lubi dobrą muzykę oraz książkę. Jak sama mówi – wielką radość sprawia jej gotowanie dla całej rodziny.