91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 22.02.2019 r.
Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr

W dniach 15-16 maja 2018 r., na Akademii Muzycznej w Gdańsku odbyła się XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu MUSICA SACRA nt. „Muzyka sakralna w drodze ku Niepodległej”. 

Konferencja została zorganizowana przez  Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, Katedrę Muzyki Kościelnej, Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Muzyki Kościelnej. 

Ks. Prałat prof. dr hab. Jacek Bramorski:

ks. prof. Kazimierz Szymonik:

Mgr Anna Sikorzak-Olek:

dr Łukasz Bilski, organista ze Słupska, uczestnik konferencji:

 

Galeria zdjęć

Podczas dwudniowej konferencji miały miejsce następujące prelekcje:

‒ Dr Danuta Stankiewicz (AM w Gdańsku), Muzyka sakralna z perspektywy namysłu nad patriotyzmem. 

– Dr hab. Maciej Babnis (Akademia Pomorska w Słupsku), Cecylianizm i odnowa muzyki kościelnej w XIX i XX wieku.

– Prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska (AM w Gdańsku), W kręgu muzyki sakralnej i oratoryjnej Feliksa Nowowiejskiego - wielkiego Polaka i patrioty.

– Dr Michał Piekarski (Instytut Historii Nauki PAN), Wkład Lwowa w polską muzykę sakralną. Od mszy Marcina Leopolity po „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego.

‒ Dr Marianna Majchrzak (AM w Poznaniu), Krzyk o wolność inspiracją dzieła „Missa 1956” Jacka Sykulskiego.

– Mgr Karolina Markowska (Towarzystwo im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu), Idea wolności w twórczości religijnej Aleksandra Szeligowskiego.

 – Mgr Piotr Ziółkowski (Instytut Sztuki PAN), „Zbaw, Boże, Twój lud i pobłogosław Twoje dziedzictwo”. Wybrane aspekty patriotyzmu bizantyńskiego w śpiewach Cerkwi Prawosławnej.

- Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJP (UPJP w Krakowie), Muzyka kościelna w archidiecezji krakowskiej w drodze ku niepodległej Ojczyźnie. 

‒ Ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik (UKSW w Warszawie), Ks. Wacław Gieburowski – kapłan, artysta i uczony w służbie Kościoła i Ojczyzny. 

– Mgr Anna Sikorzak-Olek (AM w Gdańsku), Przeszłość przyszłości - dewiza księżnej Izabeli Czartoryskiej. Muzykalia harfowe w bibliotece książąt Czartoryskich w Krakowie. 

 – Dr hab. Andrzej Szadejko (AM w Gdańsku), Nieistniejące organy z nieistniejącego kościoła – historia instrumentu z kościoła pw. św. Jana Bosko w Gdańsku-Oruni.