91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 16.02.2019 r.
Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel

Z okazji "I Walnych Plachandrów - Kociewie 2018", które 25 sierpnia odbędą się w Piasecznie organizatorzy zapraszają do konkursu fotograficznego.

Temat: „Przydrożne kapliczki Matki Bożej na Kociewiu”. 

Konkurs wiąże się z tegorocznym obchodem 50-lecia Koronacji Figury Matki Bożej Piaseckiej.

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„Przydrożne kapliczki Matki Bożej na Kociewiu”

 

        I.            Organizatorzy

Stowarzyszenie Piaseczno Folklor Festiwal,

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie,

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Zblewie.

      II.            Patronat medialny

                          Radio Głos – Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej,

Kociewski Magazyn Regionalny,

Miesięcznik społeczno-kulturalny   -  Pomerania.

    III.            Uczestnicy 

1.      Konkurs adresowany jest do amatorów.

2.      W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18, a także osoby dorosłe.

3.      W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub prawnych opiekunów.

4.      Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

5.      Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.

    IV.            Cel konkursu

Promowanie kultury, historii i tradycji Kociewia oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników.

      V.            Zasady udziału w konkursie

1.      Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.

2.      Fotografie powinny posiadać 1-go autora.

3.      Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

4.      Uczestnik konkursu powinien przesłać fotografie w formie elektronicznej:
e-mail lub inny nośnik, np. CD, a także w formie odbitki fotograficznej. Fotografie prosimy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon,
e-mail).

5.      Przesłane prace nie będą zwracane.

6.      Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.

    VI.            Zasady szczegółowe 

1.      Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na Kociewiu.

2.      Technika wykonanie fotografii jest dowolna. 

3.      Format fotografii: (24 X 18 cm).

4.      Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

  VII.            Terminarz

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć drogą pocztową (decyduje data wpływu), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 31 lipca 2018 r.

Adres pocztowy: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie, Plac Grunwaldzki 16/17, 83 -140 Gniew z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Przydrożne kapliczki Matki Bożej na Kociewiu”

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 15 sierpnia 2018 r.

VIII.            Ogłoszenie wyników

1.      Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora, Decyzje jury są ostateczne.

2.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 25 sierpnia 2018 r. w Piasecznie podczas „Walnych Plachandrów – Kociewie 2018”. W tym dniu zostanie zorganizowana wystawa wszystkich nadesłanych zdjęć.

    IX.            Nagrody 

Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech najlepszych prac.

      X.            Postanowienia końcowe

1.      Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póź. zm.).

2.      Dane uczestników będą chronione zgodnie z wymieniona ustawą.

3.      Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie 58 535 25 62.