91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 30.05.2017 r.
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand

"Wydział Teologiczny UMK oraz Fundacja "Pro Futuro Theologiae" zapraszają  na II Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej skierowany do schol i zespołów wokalnych działających przy parafiach diecezji toruńskiej, włocławskiej, płockiej oraz pelplińskiej.

 
 
 

 

 
 

 


MOST MODLITEWNY

Muszę być kapłanem wedle serca Chrystusa”;

„Kapłan nie może być tylko poczciwym; on musi być świętym” 

- bł. Stefan Wincenty Frelichowski.

 „Dajcie mi święte rodziny, a ja wam dam świętych kapłanów” 

- sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.

 

            Od 29 listopada 2015 zaproponowaliśmy wszystkim duszpasterzom a przez nich poszczególnym parafiom naszej diecezji i konkretnym parafianom nową formę wzajemnej modlitwy z naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Każdego dnia, począwszy od I niedzieli Adwentu, modlimy się za konkretne wspólnoty parafialne naszej diecezji, kapłanów, rodziny, osoby konsekrowane, wszystkich samotnych, chorych, cierpiących, nie wyłączając też z pamięci modlitewnej zmarłych parafian. Każdego dnia pamiętamy w modlitwie o danej parafii, przybliżając sobie jednocześnie charakterystykę wspólnoty parafialnej. Konkretną parafię natomiast danego dnia zapraszamy do modlitwy za nasze Wyższe Seminarium Duchowne, za wszystkich kleryków, moderatorów, wychowawców i profesorów naszego seminarium, z troską o kształtowanie świętych kapłanów. 

Istotą MOSTU Modlitewnego jest wzajemna modlitwa wspólnoty WSD za poszczególne wspólnoty parafialne naszej diecezji i parafii za nasze WSD z troską o kształtowanie nowych i aktualnych powołań do służby Bożej.

Celem naszego pomysłu jest budowanie wspólnoty diecezjalnej i pobudzenie do współodpowiedzialności za kształtowanie powołań oraz duszpasterstwo przez modlitwę, ofiarowane trudy i wyrzeczenia. 

 

 

 


Cel

• budowanie więzi modlitewnej między WSD i diecezją,

• budzenie i wspieranie powołań w parafiach,

• poznawanie parafii przez alumnów,

• podziękowanie za wsparcie ze strony parafii dla seminarium.

 


Formy „mostu”

Seminarium:

• modlitwa za daną parafię podczas codziennych modlitw, podczas Eucharystii,

• środowa Eucharystia sprawowana w intencji parafii włączonych w „most” w danym tygodniu,

• czwartkowa Eucharystia w intencji powołań,

• wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji danej parafii, jej duszpasterzy i wiernych,

• wieczorny różaniec w Radiu Głos w intencji danej parafii,

• informacje o danej parafii na tablicy ogłoszeń w gmachu seminarium na I p.


Parafia:

• modlitwa za seminarium podczas Mszy świętej,

• modlitwa za seminarium poza Mszą św. (adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa okresowe),

• modlitwy w rodzinach za seminarium,

• modlitwa osób chorych (prośba o taką modlitwę podczas odwiedzin w I soboty miesiąca).

 


Terminarz

• „Most modlitewny”  podejmowany jest w dni, w których alumni przebywają w seminarium,

• kolejność wg porządku alfabetycznego dekanatów:

  • 27 listopada - 6 grudnia 2016 - dekanat skórzecki
  • 7-16 grudnia 2016 - dekanat starogardzki
  • 17-22 grudnia 2016 - dekanat stężycki

 


Informacje o „moście”

• Dwutygodnik „Pielgrzym” – co dwa tygodnie informacja o kolejnych parafiach włączonych w „most modlitewny”,

• strony internetowe: www.seminarium.pelplin.diecezja.org; www.radioglos.pl,

 

• listownie – dwa tygodnie przez rozpoczęciem „mostu” w danym dekanacie zostanie wysłany pocztą na adres poszczególnych parafii pakiet zawierający list rektora, propozycje modlitw, terminarz, pismo kleryckie „Spojrzenia”.

Na cały GłosWe wrześniu 2011 roku przy Radiu Głos w Pelplinie powstał zespół wokalno – instrumentalny „Na cały Głos”.

Drodzy Kapłani, Liderzy, Członkowie Grup, Wspólnot i środowisk charyzmatycznych!

Relacje z XXV Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

 


 

 


 

 

 


 

 

Zapraszamy na III  Letnie Koncerty Organowe w Chojnicach w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (gimnazjalny).

Radio Głos 

9.45 - Otwarcie Festiwalu
10.00 - Przesłuchania konkursowe

10.00 - 10.15 - Chór "Lutnia" - Luzino
10.15 - 10.30 - Chór "Pięciolinia" - Linia
10.30 - 10.45 - Chór Kameralny "Arioso" - Gdańsk
10.45 - 11.00 - Chór PSM I st. im. F. Chopina w Wejherowie 
11.00 - 11.15 - Chór "Św. Cecylii" - Drzycim  
11.15 - 11.30 - Chór "Laudate Dominum" parafii p.w. Św. Kazimierza - Łochowo
11.30 - 11.45 - Reprezentacyjny Chór Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce "Kamerton" - Giżycko
11.45 - 12.00 - Poznański Chór Kameralny "Fermata"

12.00 - 12.15 - Przerwa
12.15 - 12.30 - "Medici Cantares" - Bydgoszcz
12.30 - 12.45 - Ostrołęcki Chór Kameralny  
12.45 - 13.00 - Chór Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy  
13.00 - 13.15 - "Bel Suono" - Poznań  

1315 - 14.00 - Przerwa
14.00 - 14.15 - Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Gdańsku  
14.15 - 14.30 - Chór "Nadzieja" - Nakło nad Notecią
14.30 - 14.45 - Chór Politechniki Poznańskiej "Volantes Soni"
14.45 - 15.00 - Międzyszkolny Chór Żeński - Białystok 

18.00 - Uroczysta Msza Święta

19.00 - Gala wręczenia nagród oraz koncert laureatów