91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 15.07.2020 r.
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon

Iz 26,1-6; Ps 118;  Mt 7,21.24-27

„O Panie, Ty nas wybaw, O Panie, daj nam pomyślność”. Adwent staje się szansą na ponowne spotkanie i doświadczenie obecności Boga w naszym życiu. Dzięki Chrystusowi, który przyszedł na świat, nieustanie mogę spotykać się z Nim, oczekując jednocześnie ostatecznego spotkania na końcu czasów. Chrystus towarzyszy każdemu człowiekowi, lecz nie każdy człowiek jest w stanie to towarzyszenie dostrzec. Jest wiele powodów, które powodują taki stan rzeczy. My jednak świadomi obecności Boga w naszym życiu chcemy otworzyć się na jego Słowo.

„Na skale był utwierdzony”. Chodzi o dom naszego życia, który posiada solidny fundament. Jest nim Chrystus. Bóg nie obiecuje łatwego życia bez burz i nawałnic. Daje jednak gwarancje, że ufając Mu, otwierając się na Jego natchnienia, przetrwamy wszelkie trudności i kłopoty.

Doświadczyć Jego obecności znaczy tyle, co umocnić fundamenty życia. Adwent niech będzie czasem odbudowy tego, co zostało osłabione i zniszczone. „O Panie, Ty nas wybaw, O Panie, daj nam pomyślność”.

Ks. A. Drzycimski

 


 

4 grudnia - św. Barbary, dziewicy i męczennicy

Według legendy -  św. Barbara była córką bogatego poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii (Azja Mniejsza). Ojciec wysłał ją na naukę do Nikodemii, gdzie zetknęła się z chrześcijaństwem. Pod wpływem Orygenesa z Aleksandrii przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym – postanowił wydać ją za mąż. Najpierw umieścił ją w wieży, gdzie była zmuszana do wyrzeczenia się wiary. Później była oskarżona i poddana torturom. Dwukrotnie miał ją odwiedzić anioł , który uleczył jej rany , podał Komunię św. i okrył płaszczem. Barbara poniosła śmierć męczeńską w Nikodemii ( lub Heliopolis) ok. 305 roku. Wykonawcą wyroku miał być jej ojciec.

W VI wieku cesarz Justynian sprowadził relikwie do Konstantynopola. Stamtąd zostały zabrane do Wenecji, wreszcie trafiły do Torcello, gdzie znajdują się w kościele św. Jana Ewangelisty. Jest jedną z Czternastu Wspomożycieli.

Anna Tusznio