91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 06.07.2020 r.
Imieniny: Łucja, Dominika, Teresa

Jezus rozradował się w Duchu Świętym

Mowa tu o radości, której źródłem są bliscy, lubiani, kochani. Jest to radość z ich rozwoju, z odnoszonych przez nich sukcesów. Radość tę  można porównać do radości ojca, który widzi jak zdolne i twórcze są jego dzieci.

Dzięki Jezusowi poznajemy Boga, który umie się cieszyć. Źródłem radości dla Boga jest człowiek. Bóg się cieszy gdy się rozwijamy, odnosimy sukcesy. Cieszy się, gdy widzi jak utalentowane i mądre są Jego dzieci. Cieszy się gdy podejmujemy twórczy wysiłek, by wzrastać duchowo.

Bóg pragnie być dla człowieka źródłem radości. Przez Jezusa przywraca pierwotną radość, którą człowiek utracił przez grzech. Grzech rodzi smutek. Zrywa więź z Tym, który jest źródłem prawdziwej radości. Jezus zwyciężył źródło smutku. Gdy pozwolę się zanurzyć w dziele odkupienia, zostanie mi przywrócona zdolność radowania się niezależnie od tego, czy doświadczam powodzenia, czy też niepowodzeń.

Przeżyjmy twórczo i mądrze piękny czas adwentu. Dajmy się prowadzić Słowu – rozradujmy się razem w Duchu Świętym.

ks. Arkadiusz Okroj


2 grudnia - bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera

Melchior Chyliński urodził się 6 stycznia 1694 roku we wsi Wysoczka ( woj. poznańskie) w rodzinie szlacheckiej. Ukończył szkołę parafialną, a następnie kolegium humanistyczne jezuitów w Poznaniu, założone przez ks. Jakuba Wujka, autora polskiego przekładu Biblii. Następnie zaciągnął się do wojska i został komendantem. Po trzech latach opuścił wojsko, wstępując do franciszkanów konwentualnych w Krakowie i przyjmując imię zakonne Rafał.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1717 roku. Życie ascetyczne łączył z pracą misyjną. Najdłużej pracował w Łagiewnikach k. Łodzi i w Krakowie. Z zapałem głosił kazania i prowadził katechizację, był dobrym spowiednikiem. Szerzył apostolstwo miłości i miłosierdzie wśród biednych, cierpiących. Ponad wszystko przedkładał miłość do Boga. Powtarzał często : Miłujmy Pana, wychwalajmy Pana zawsze, nigdy go nie obrażajmy”.

Zmarł 2 grudnia 1741 roku w Łagiewnikach k. Łodzi. Został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 9 czerwca 1991 roku w Warszawie.

Anna Tusznio