91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 02.04.2020 r.
Imieniny: Maria, Franciszek, Urban


PIERWSZE CZYTANIE Pwt 31,1-8

Jozue następcą Mojżesza

PSALM RESPONSORYJNY (Pwt 32, 3-4a.7.8.9 i 12)

Refren: Oto lud Boży jest własnością Pana

EWANGELIA Mt 18, 1-5.10.12-14

Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy

Spróbujmy przedstawić bardziej bezpośrednio znaczenie dzisiejszej przypowieści o zaginionej owcy. Jeśli rodzic miałby kilkoro dzieci i w czasie pożaru, uszedłszy przed żywiołem, zorientowałby się, że najmłodsze dziecko znajduje się jeszcze w mieszkaniu zajętym przez płomienie, nie zadowalając się pozostałymi uratowanymi zrobiłby wszystko, żeby to najmniejsze zostało ocalone.

Dzisiejsze czytania przypominają nam zatem 2 sprawy: Ewangelia ukazuje Pana Boga jako zajmującego się każdym człowiekiem indywidualnie jak jedynym dzieckiem. I czytanie, jako wprowadzenie do fragmentu Mt, podkreśla w przykładzie Jozuego, definicję dziecka w odniesieniu do spraw Królestwa Bożego. Jozue, poprzez towarzyszenie patriarsze obcował z Bogiem od młodych lat. Był posłuszny Mojżeszowi jak ojcu oraz cierpliwy wobec znaków od Pana. Jozue został wskazany przez Boga jako przywódca, mający wprowadzić Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej, bo ufał Bogu. Już to ogólne wspomnienie o Jozuem, które streszcza zawołanie : „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu” (Joz 24, 15), przedstawia charakterystykę dziecka Bożego.

 
Ks. Aleksander Dziadowicz