91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 28.05.2020 r.
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm


PIERWSZE CZYTANIE Dz 11, 1-18

Wejście pogan do Kościoła

PSALM RESPONSORYJNY (PS 42)

Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.

EWANGELIA J 10, 1-10

Jezus jest bramą owiec

 
Zwrot ku poganom, odnotowany w I. czytaniu dzisiejszym oraz motyw bramy, pojawiający się dziś w Ewangelii, tłumaczą logikę Pana Boga. Dzisiejsze tłumaczenie Apostoła Piotra, dotyczące otwartości Dobrej Nowiny na nie-żydów, możemy zestawić z wczorajszym I. czytaniem (Dz 13, 14. 43-52), gdzie św. Paweł mówi o zwrocie ku poganom. Oczywiście Apostoł Narodów wyjaśni w Liście do Rzymian, że zbawcze przesłanie o Jezusie wróci do żydów (Narodu), ale będzie im głoszone później przez chrześcijan pochodzenia pogańskiego (z narodów).

To przesłanie jest bardzo mocno obecne w słowach samego Pana Jezusa, wczoraj o Dobrym Pasterzu (J 10, 27-30), a dziś o Bramie. Upewnia nas o tym dalszy ciąg J 10: „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz” (w. 16).

Motyw bramy, przez którą muszą wszyscy przejść, wskazuje nam jeszcze na jeden element. Nawet ci, którzy są nazywani pasterzami, uczestnicząc w Kapłaństwie Jezusa Chrystusa, mają przejść przez Bramę. Posługując się słownictwem janowym, możemy powiedzieć, że księża są jednocześnie owcami i pasterzami. A Bóg troszczy się o każdego człowieka. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy modlić się o powołania i za powołanych.

Na koniec, w duchu ekspiacji za grzechy niektórych duchownych przeciw nieletnim oraz ekspiacji za profanowanie symboli religijnych, niech wybrzmią słowa Anioła z Fatimy, bo przecież dziś 102 rocznica objawień fatimskich:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Amen

 

Ks. Aleksander Dziadowicz