91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Niedziela, 09.12.2018 r.
Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław

Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym

 

Stary Testament zapowiadał czasy mesjańskie. Oczekiwany Mesjasz miał przyjść, by wyzwolić Izraela, poradzić sobie z chorobami, wrogami, głodem, śmiercią...

I przyszedł Mesjasz, Jezus Chrystus... Co było znakiem Mesjasza? Po czym Żydzi mieli rozpoznać Mesjasza?

Po tym, że On miał dać się rozpoznać przez zapowiadane uczty!

Od czego Jezus zaczął swoją misję? Od uczty! Wsparł ją mocnym ładunkiem wina. Bibliści się sprzeczają ¬ 400 litrów, 700 litrów.. Sporo alkoholu…

I co jest napisane? Uwierzyli w niego uczniowie! Rozpoznali!

Jak się czyta Ewangelię ¬ Pan Jezus bardzo dużo ucztował! Zapowiedzi były jasne: "wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą razem z Abrahamem w królestwie niebieskim".

-U Piotra teściowa uzdrowiona wstała i usługiwała im... była uczta.

-Dwukrotne rozmnożenie chleba ¬ obfitość, była uczta.

-Uczta u Mateusza,

-uczta u faryzeusza, 

-uczta u Łazarza.

-Jak Jezus po zmartwychwstaniu chciał się uczniom bardziej rozpoznać, to rozpalił ognisko i smażył ryby.

-Przyszli uczniowie Jana do Jezusa i pytają: "dlaczego Jezu, Twoi uczniowie nie poszczą, dlaczego wy ciągle jecie?" Wydawać się mogło, że jak są religijni, to powinni pościć. A Jezus mówi: "dopóki pan młody jest z nimi to powinni jeść".

-Po czym rozpoznali Jezusa uczniowie idący do Emaus? ¬ po łamaniu chleba.

To nieprawdopodobne! Można człowieka rozpoznać po sposobie tańczenia, po sposobie mówienia, po sposobie gwizdania... po odgłosie kroków. A Pana Jezusa rozpoznali po łamaniu chleba.

Znak czasów mesjańskich – uczta – każda Msza święta.

Jezus zaprasza mnie na ucztę, pragnie ze mną dzielić życie.

Mogę to zaproszenie przyjąć, mogę nim wzgardzić, wymówić się...

Tymczasem Msza święta to myślenie o życiu, ale razem z Chrystusem. Na każdą Mszę przynośmy ofiarę ¬ ofiarę duchową. Tych ofiar nie widać, nikt ich nie sprawdza. Eucharystia jest sprawowana nad tym, co położyłeś na ołtarzu ¬ nad Twoją ofiarą ¬ pracą, cierpieniem, lękami, troskami...

Zawsze gdy wszystko kładziesz na ołtarzu, wszystko oddajesz Bogu, to masz prawo wziąć z tego ołtarza komunię świętą. Twoja ofiara ¬ przemieniona w chleb życia.

Kapłan unosi hostię i kielich, i mówi: "przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie", wierni odpowiadają "Amen". To najważniejsze słowa na Mszy świętej.

Kapłan w imieniu wiernych trzyma ciało i krew Chrystusa i mówi do Boga ¬ to jest ofiara Kościoła, my nic innego nie mamy, tylko ciało i krew Syna. Ale to jest nasza najwspanialsza ofiara i Tobie ją ofiarujemy, żeby nastąpiło między nami pojednanie. A słowo wiernych "Amen" to jest nasz podpis.

-Możemy na ołtarzu położyć kluczyki od samochodu, wszystkie nasze oszczędności, majątek. Dla Boga będzie to nic. Pyłek na pyłku.

-Ale ofiara Chrystusa jest ofiarą, którą Bóg przyjmuje!

Pan Bóg się z nami jedna na zasadzie posiłku. A ja spożywam Go. Wchodzę z Nim w Komunię.

Wprowadzam w siebie, w swoje życie. Eucharystia to uczta, która rodzi wspólnotę życia między mną a Bogiem. Rodzi pojednanie. I już nie jestem sam. Z Chrystusem obumieram dla tego, co mnie niszczy, by zmartwychwstać do prawdziwego życia.

Ks. Arkadiusz Okroj