91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 03.08.2020 r.
Imieniny: Lidia, Augustyn, Nikodem

1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Pierwszego dnia Nowego Roku Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej , przez którą spełniły się obietnice dane ludzkości , związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia czcimy szczególnie Jej macierzyństwo.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki do liturgii Kościoła wprowadził Pius XI w 1931 roku. Prawdę o boskim macierzyństwie Maryi potwierdzono na soborach Efezie ( 431), w Chalcedonie ( 451) i w Konstantynopolu     ( 553 i 680), w konstytucji Pawła IV przeciwko arianom w 1555 roku, w wyznaniu wiary Benedykta XIV ( 1743) oraz encyklice Piusa XI Lux veritatis w 1931 roku.

 

Św. Jan Paweł II tak powiedział o Bożym macierzyństwie Maryi na audiencji generalnej 7 stycznia 2004 r. :

,,«Święta Boża Rodzicielka» to szczególny tytuł, jakim określamy Matkę Bożą, Maryję. Jego treść mocniej uświadamia nam czas Bożego Narodzenia. Przypomina, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożego Syna. «Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała (...) jest wieczystym Synem Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej» (KKK, 495). Niech czas Bożego Narodzenia będzie dla nas okazją, by raz jeszcze zatrzymać się przy żłóbku Zbawiciela i rozważyć pokorną i pełną miłości obecność przy nim Matki Bożej, czuwającej nad Dzieciątkiem Jezus. Zawierzając Jej samych siebie, prośmy, by tą samą miłością, jaką obejmuje Bożego Syna, otaczała każdego z nas na drogach, którymi nas poprowadzi Boża Opatrzność w nowym roku".

Anna Tusznio