91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 06.07.2020 r.
Imieniny: Łucja, Dominika, Teresa

Iz 29,17-24 Ps 27 Mt 9,27-31

„W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela (…)”.

 

Zapowiedź proroka Izajasza wypełniła się w przyjściu Pana Jezusa. On to nawiedził „naród kroczący w ciemności” i pozwolił mu ujrzeć „światłość wielką” (por. Iz 9, 1-2). W tej światłości poznajemy prawdę o Bogu, o nas samych, o celu i sensie życia. Gdy wpatrujemy się w Chrystusa i przez Niego patrzymy na życie i świat, wszystko postrzegamy takim jakie jest – rozpoznajemy dobro i zło, możemy iść we właściwym kierunku, doświadczać radości. Niestety na skutek skłonności do grzechu i przeróżnych uwikłań, w praktyce często tracimy Chrystusa z oczu, pogrążając się coraz bardziej w ciemności. W tej ciemności, w której jest dużo lęku, nieuporządkowanych pragnień i narastająca trudność w odróżnianiu dobra i zła.

Rozpaczliwe, lecz pełne ufności wołanie dwóch niewidomych z Jerycha: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida” to przykład pięknej adwentowej modlitwy. Modlitwy na którą Pan Jezus skutecznie odpowiada ilekroć z właściwym usposobieniem zwracamy się do Niego w sakramencie pokuty i pojednania. Czas adwentu daje nam wiele okazji aby „uleczyć wzrok” i umożliwić ponowne rozradowanie się pięknem życia i naszego powołania.

Ks. Michał Glaza

 


 

5 grudnia - bł. Narcyza, prezbitera i męczennika

Narcyz Putz urodził się w 1877 roku w Sierakowie, w Wielkopolsce. Święcenia kapłańskie przyjął w 1902 roku w Gnieźnie. Przed wybuchem I wojny światowej został proboszczem w parafii św. Jadwigi Śląskiej we wsi Mądre, w powiecie średzkim, później pełnił obowiązki proboszcza w parafii św. Mikołaja w Ludzisku, następnie został proboszczem parafii NSPJ w Bydgoszczy. Zasłynął jako polonizator okręgu i parafii, organizator polskiego duszpasterstwa. Szczególną uwagę przywiązywał do duszpasterstwa dzieci. Aktywnie też uczestniczył w życiu społecznym miasta. Jednym z charakterystycznych rysów jego pasterzowania była umiejętność budowania kościołów i tworzenia wokół nich nowych parafii. Pracował  nad rozwinięciem katolickich czasopism w Poznaniu. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez niemieckie gestapo. Zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau 5 grudnia 1942 roku. Został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie, w gronie 108 męczenników ofiar II wojny światowej.

Anna Tusznio