91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 25.09.2020 r.
Imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil


PIERWSZE CZYTANIE Ez 37, 21-28

Bóg gromadzi rozproszonych

PSALM RESPONSORYJNY Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d)

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

EWANGELIA J 11, 45-57

Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże

 

BMW i Taybeh


Czytając dzisiejszy fragment Ewangelii odnosi się wrażenie, że oponenci Pana Jezusa (arcykapłani i faryzeusze) są dość dzisiejszemu człowiekowi. Za wszelką cenę chcą kanonizować spokój… Ich pragnienie było bardzo zachowawcze: nie jest dobrze, ale cokolwiek będzie, będzie gorsze, więc nie zmieniajmy tego, co jest…

Otóż przywódcy duchowi tamtego czasu, szczególnie saduceusze związani ze Świątynią, woleli status quo, które zapewniało im stabilną pozycję wasala w okupowanej Palestynie.

Tego typu stan rzeczy, burzony przez działalność Jezusa z Nazaretu, możemy przyrównać do postawy niektórych dzisiejszych katolików, nie wymagających rewolucji od swoich pasterzy, pod warunkiem, że księża pozwolą im krzepnąć w wierze. Ten model nazywamy katolicyzmem BMW – bierny, mierny ale wierny. Dodajmy, wierny na swoich zasadach i swojemu spojrzeniu na wiarę.

Tymczasem, miejscowości w której dziś znalazł schronienie Pan Jezus, miasto Efraim (dzisiejsze Taybeh) jest zaprzeczeniem tej bierności i mierności, przy zachowaniu wierności Ewangelii. Przed 11 laty spotkałem w tej wiosce niesamowitego proboszcza. Ale nie tylko on jest pełen ognia, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnym i wpisując działalność parafian w ogólnoreligijny projekt na rzecz Pokoju. Cała wioska nigdy nie była muzułmańska. Od czasu Pana Jezusa, aż do dziś jest chrześcijańską wyspą na mapie konfliktów bliskowschodnich. Historia tego miejsca podkreśla jego siłę oddziaływania na ludzi. Było to ważne miejsce również dla bł. Karola de Foucauld. Warto więc sięgnąć po Modlitwę oddania tego ostatniego, niech ona stanie się instrukcją naśladowania Jezusa przygotowującego się do Pasji:

Mój Ojcze,
powierzam się Tobie.
Uczyń ze mną, co zechcesz. 

Cokolwiek uczynisz ze mną,
dziękuję Ci.
Jestem gotów na wszystko,
przyjmuję wszystko,
aby Twoja wola spełniała się we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach.
Nie pragnę nic więcej, mój Boże. 

W Twoje ręce powierzam ducha mego
z całą miłością mego serca. 

Kocham Cię
i miłość przynagla mnie,
by oddać się całkowicie w Twoje ręce,
z nieskończoną ufnością,

bo Ty jesteś moim Ojcem.  Amen

Ks. Aleksander Dziadowicz