91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 23.05.2019 r.
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz

„Pójdź za Mną” – to wezwanie skierowane w dzisiejszej Ewangelii do Filipa. „Chodźcie, zobaczcie” – to wezwanie, które we wczorajszej Ewangelii usłyszeli Jan i Andrzej. Końcówka pierwszego rozdziału Ewangelii według św. Jana obfituje w wezwania do pójścia za Jezusem.

Owa perykopa ewangeliczna ukazuje powołania pierwszych uczniów. Zarówna jedno i drugie powołanie niesie za sobą kolejne. Wczoraj Andrzej odszukał swego brata Szymona, oznajmił mu, że znalazł Mesjasza i zaprowadził go do Niego. Natomiast dziś Filip napotyka Natanaela i oznajmia mu, że znalazł Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy – Jezusa z Nazaretu.

Powołanie uczniów ma na celu utworzenie grona osób, którym zostanie w pełni objawiona prawda o przyjściu Syna Człowieczego na ziemię. Jednak każde powołanie charakteryzuje się wezwaniem, odpowiedzią i świadectwem. Zarówno Andrzej jak i Filip zostają zaproszeni, by pójść za Jezusem. Ich odpowiedź jest jasna – nie odwracają się od Chrystusa, ale idą za Nim. A świadectwo? Szczególne! Jego owocem jest nie tylko zaświadczenie i wyznanie swojej wiary, że Jezus jest Mesjaszem, ale przynosi ono już na początku konkretne owoce. Są nimi kolejne powołania. Andrzej przyprowadza do Jezusa swojego brata Szymona, a Filip mówi Natanaelowi o Jezusie. Oni również chcą pójść za Jezusem.

A jak wygląda moje powołanie? Czy potrafię wsłuchać się w wezwanie Jezusa do pójścia za Nim? Czy moją odpowiedzią jest kroczenie za Jezusem? I co najważniejsze… jakie są owoce mojego powołania? Czy poprzez świadectwo mojego życia ktoś zbliżył się do Jezusa?

Ks. Maciej Zabrocki