91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 18.06.2019 r.
Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek

W dniach 27-28 maja odbyła się już po raz 93. Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę.

U tronu Jasnogórskiej Pani spotkało się około 3,5 tysiąca pielgrzymów to niewielu, bo około 1% środowiska medycznego. Ale zawsze nie liczy się bowiem ilość ale jakość. Przybyły pielęgniarki  i położne ich było najwięcej bo około 75%, lekarze druga bardzo duża grupa, ratownicy medyczni, laboranci i laborantki analityczne, fizjoterapeuci, farmaceuci, salowe i pracownicy administracji i pionu technicznego. W tym roku nad organizacją i przebiegiem pielgrzymki czuwało duszpasterstwo archidiecezji gdańskiej, której przewodził ks. biskup Wiesław Szlachetka, a nad organizacją czuwał duszpasterz diecezjalny ks. Błażej Kwiatkowski oraz diecezji pelplińskiej, którą zwołał duszpasterz diecezjalny ks. Józef Pick. W sumie z obu diecezji było około 300 osób.

Galeria zdjęć

Diecezję Pelplińską reprezentowały środowiska medyczne ze Starogardu Gdańskiego - 96 osób w tym zespół Fortis, czuwający nad oprawą muzyczną i grupa ministrantów oraz lektorów z parafii NSPJ, którzy asystowali przy liturgii Drogi Krzyżowej, nocnej Mszy św.  przed Cudownym Obrazem i podczas Centralnych uroczystości w niedzielę o godz. 11.00 na Szczycie Jasnogórskim, z Chojnic przybyło 60 osób z kapelanem ks. Stanisławem Stolcem i chórem medyków Magnificat. Ze Świecia nad Wisłą ks. kapelan Krzysztof Kajut przywiózł 40 pielgrzymów, podobnie ks. Jarosław Oszuścik przyjechał z Gniewu z 40 pątnikami, a liczbę prawie 250 uczestników uzupełnił ks. Wiesław Badaszek z grupą z Kościerzyny.

Materiał z Pielgrzymki można znaleźć na pięknym wspólnym zdjęciu i innych fotografiach na stronie Radia Głos oraz na Facebooku parafii NSPJ w Starogardzie Gd., gdzie młodzież umieściła fragmenty bezpośredniej transmisji z uroczystości.

Warto dodać, że prawdziwą furorę w środowisku służby zdrowia w Polsce, zrobiły pelplińskie diecezjalne „Modlitewniki dla służby zdrowia i nie tylko” przygotowane z tej właśnie okazji.

Obok Ikony Czarnej Madonny stanął okolicznościowy obraz przedstawiający szlachetnych Polaków w służbie zdrowia, błogosławionych i kandydatów na ołtarze, który peregrynował po kaplicach szpitalnych i relikwie bł. siostry lekarz Ewy Nojszewskiej oraz pielęgniarki bł. Marty Wieckiej, które powędrowały na południowy-wschód do diecezji rzeszowskiej, zamojsko-lubaczowskiej i przemyskiej aby tam przygotować środowisko medyczne do 94. pielgrzymki za rok.

Matko Boża z Jasnej Góry, nasza Pani i Królowo, czuwaj nad nami i nas prowadź!

 

Relacja Biura Prasowego Jasnej Góry:

 

93. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia trwa na Jasnej Górze w dniach 27-28 maja. Obecni są dyrektorzy i pracownicy szpitali, przychodni, hospicjów, zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki, laboranci, położne, farmaceuci, fizykoterapeuci, ratownicy medyczni, pracownicy administracji i służb pomocniczych oraz kapelani szpitalni – w sumie ok. 5 tys. osób.

Razem z pielgrzymami modli się bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy Episkopacie Polski, członek Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, który w sobotę, 27 maja poprowadził wieczorną modlitwę Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu.

„Przychodzimy Maryjo, by umocnić się duchowo. Trwamy na modlitwie, wysłuchujemy konferencji, odprawiamy Drogę Krzyżową, uczestniczymy w Najśw. Eucharystii, powierzając w niej siebie samych, naszych najbliższych, ale też wszystkich pracujących i odpowiedzialnych za szpitale, ośrodki zdrowia, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy opieki społecznej i inne miejsca gromadzące chorych i cierpiących – mówił bp Regmunt – Dzielimy się ze sobą radościami i codziennymi troskami. Mamy świadomość, że prawdziwa reforma Służby Zdrowia nie dokona się bez reformy nas samych, bez pogłębionej refleksji nad istotą naszego powołania, i sposobu jego realizacji”.

„Pragniemy modlić się o chrześcijańską postawę w swojej pracy, o sumienność w pełnieniu obowiązków, o szanowanie godności drugiego człowieka, ale także w intencji troski o ochronę życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o czyste sumienie dla właściwego rozwiązywania trudnych problemów dnia codziennego, o życie zgodne z Bożymi przykazaniami” – modlił się ks. biskup.

Przypomniał także, że za kilka dni mija pierwsza rocznica śmierci abpa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. duszpasterstwa Służby Zdrowia, „zatroskanego o Służbę Zdrowia i chorych”: „Chcemy dziś prosić Cię, Maryjo o Twoje orędownictwo w Jego intencji, a dla nas o wierne pełnienie misji wobec chorych, którą On z taką miłością i poświęceniem pełnił”.

Przewodniczący zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy Episkopacie Polski zasygnalizował ważny problem, z którym coraz częściej boryka się Służba Zdrowia w Polsce. „Wciąż brakuje nam dostatecznej ilości personelu medycznego, a w szczególności pielęgniarek i pielęgniarzy. Starsze pokolenie odchodzi na emeryturę, a młodzi widząc, jak trudna jest to praca, wybierają inną drogę zawodową dla zapewnienia sobie spokojnej przyszłości – mówił bp Regmunt – Maryjo, niech Twoje życie, pełne oddania dla drugich, będzie zachętą dla współczesnych młodych ludzi, aby wybrali ten rodzaj pracy i uczynili go drogą dla własnego życia i osobistej świętości”.

*

Centralnym punktem Pielgrzymki Służby Zdrowia jest Msza św. odprawiana w niedzielę, 28 maja na jasnogórskim Szczycie. Organizatorami tegorocznej pielgrzymki jest duszpasterstwo Służby Zdrowia arch. gdańskiej i diec. pelplińskiej, stąd do odprawienia Eucharystii zaproszono bpa Wiesława Szlachetkę z Gdańska. Koncelebrują m.in. bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy Episkopacie Polski, członek Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, który wygłosił słowo wprowadzenia, oraz ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia.

Na Pielgrzymkę Służby Zdrowia wraz z małżonką przybył marszałek Senatu Stanisław Karczewski, z zawodu lekarz chirurg.

Pielgrzymów witał o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry: „Pozdrawiam was, którzy z całą ufnością pragniecie zawierzyć Bogu przez Maryję swoją posługę nad chorymi, swoje zakłady i miejsca pracy”.

„Służba medyczna w istocie swej posługuje życiu człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci – mówił w homilii bp Wiesław Szlachetka – Ta służba ze swej natury ukierunkowana jest na obiektywne dobro pacjenta. Do właściwych działań medycznych zalicza się opiekę nad chorymi z różnymi dolegliwościami i ich leczenie, oraz opiekę nad tymi, którzy nie mogą być wyleczeni. To ukierunkowanie na obiektywne dobro pacjenta stanowi fundament etyki lekarskiej. Ale dzisiaj można zaobserwować próby włączania działań nie-medycznych, czyli takich, które nie są związane z lecznictwem, w zakres działań medycznych. I tu dochodzi do moralnego konfliktu. Podejmowane są próby włączenia do działań medycznych np. aborcji, eutanazji, procedur in vitro, integracji w ludzki genom, antykoncepcji i innych działań, które działaniami medycznymi z natury nie są, gdyż zawsze pod jakimś względem godzą w życie”.

„Zobowiązywanie lekarzy do realizacji celów niegodziwych oznacza oczekiwanie, by ci zwracali się przeciwko własnemu sumieniu i etosowi zawodowemu – kontynuował kaznodzieja – Sami Państwo wiedzą, ile w takich sytuacjach trzeba podejmować zmagań, ile potrzeba odwagi, by zachować czyste sumienie. Ale sprzeciw sumienia chroni misję lekarza, posługę medyczną, stoi również na straży godności osoby pacjenta, bo jest to sprzeciw motywowany prawdziwą troską o jego obiektywne dobro”.

„Maryjo, wspieraj nas swoją modlitwą w realizacji naszego powołania – prosił bp Szlachetka – Niech twoja matczyna obecność towarzyszy naszej posłudze chorym i cierpiącym. Wypraszaj nam potrzebne umiejętności, siły, a także cierpliwość. Maryjo, spraw, abyśmy zawsze i wszędzie byli wierni sumieniu, w którym rozbrzmiewa głos Twojego Syna, w trosce o to, aby nikt nie zginął, lecz aby każdy miał życie wieczne”.

Na zakończenie Mszy św. został wypowiedziany Akt zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej.

Pielgrzymce towarzyszyły relikwie błogosławionej lekarki s. Ewy Noiszewskiej i błogosławionej siostry pielęgniarki s. Marty Wieckiej. Relikwie peregrynują po diecezjach i kaplicach szpitalnych.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ dr
2017-05-28, niedziela, godz. 12.30