91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 19.08.2019 r.
Imieniny: Konstancja, Emilia, Julian

Szanowni Państwo,

Fundacja Pro Futuro Theologiae powstała 5 listopada 2014 roku. Do głównych celów Fundacji – działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – należą:

inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii oraz wszelkich badań interdyscyplinarnych związanych z misją Wydziału Teologicznego,
organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, seminariów, warsztatów oraz szkoleń związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK,
promowanie najlepszych studentów Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu,
wspieranie inicjatyw organizacyjnych, informacyjnych, kształceniowych oraz wydawniczych pracowników, studentów oraz kół naukowych działających na Wydziale Teologicznym,
wspieranie i organizowanie działań promocyjnych Wydziału Teologicznego w Toruniu, zarówno zmierzających do zwiększenia liczby studentów, jak i budowania pozycji naukowej Wydziału w Polsce i na świecie.
W minionym 2018 roku Fundacja Pro Futuro Theologiae – żeby wymienić zaledwie kilka najważniejszych aktywności:

- przeprowadzenie konkursu i ufundowanie nagród im. ks. Profesora Franciszka Sawickiego za najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie;

- organizacja comiesięcznych otwartych seminariów „Scientia et Fides” podejmujących zagadnienie relacji nauki i wiary; 

- współorganizacja szeregu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych m.in. „III Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Wsparcie w medycynie. Chory i rodzina”; Międzynarodowa konferencja naukowa "Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów"; „Summer School on John Paul II: In search for Identity"; Międzynarodowa Konferencja Teologiczna „Świętość: wysiłek czy łaska? Wokół adhortacji Gaudete et Exsultate”;

- realizacja drugiej edycji projektu: „Bezdomny, uzależniony, kompetentny”; 

- liczne działania na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu (w tym finansowy ciężar zatrudnienia osób odpowiedzialnych za promocję, finansowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych a także prowadzenie oraz hosting stron internetowych).

 


Każdego roku składamy deklaracje podatkowe PIT. Z początkiem roku 2019 – rozliczając PIT – mogą Państwo przekazać na cele Fundacji Pro Futuro Theologiae 1% podatku.

Dzięki funduszom zebranym przez Fundację Pro Futuro Theologiae planujemy w najbliższym czasie utworzenie stypendiów naukowych oraz grantów (w tym również dla zapraszanych naukowców z innych krajów); drugą edycję konkursu za najlepsze prace magisterskie i doktoranckie w zakresie teologii i filozofii; wsparcie różnych działań i inicjatyw duszpasterskich; realizacje projektów badawczych oraz działań ewangelizacyjnych, na które trudno uzyskać fundusze ze środków publicznych. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych działań jest wzmacnianie pozycji nauk teologicznych zarówno wśród naukowców różnych dyscyplin, jak również w świadomości przedsiębiorców i pracodawców, dla których zatrudnienie absolwenta teologii będzie gwarantem wysokich standardów etyki pracy. 

DZIĘKUJEMY wolontariuszom, organizacjom, instytucjom, urzędom oraz osobom prywatnym, za dotychczasowe wsparcie, bez którego wdrożenie i zrealizowanie projektów Fundacji byłoby niemożliwe.

Dane do wpisania do formularza rozliczeniowego PIT:

Fundacja Pro Futuro Theologiae 

KRS: 0000533493