91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 17.09.2019 r.
Imieniny: Justyna, Narcyz, Franciszek

Galeria zdjęć

W kościele parafialnym pw. Świętej Marii Magdaleny w Czersku zakończyła się kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego z 1611 r., z warsztatu Hermana Hana.

Ołtarz ten, to jeden z  najcenniejszych zabytków w Polsce, z obrazem z nastawy ołtarza pt. Trójca Święta namalowanym osobiście przez Hermana Hana, najwybitniejszego malarza doby manieryzmu, prekursora malarstwa barokowego w Polsce.  Zabytek ten posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową. Ołtarz pochodzi z Bazyliki Katedralnej w Pelplinie, zamówiony przez opata Feliksa Kosa, przekazany przez kapitułę chełmińską do parafii w Czersku w 1854 r.
        Prace konserwatorskie możliwe były dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacji Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Parafii w Czersku.
Konserwację wykonali dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki, specjaliści w zakresie konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej z Torunia – mgr Agnieszka Katarzyna Przepióra i mgr Michał Ziemkiewicz. Badania specjalistyczne wykonał mgr Adam Cupa, specjalista z Zakładu Technologii i Technik Malarskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
        Celem prac konserwatorskich była kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza. Zadanie miało na celu powstrzymanie degradacji obiektu, jak również przywrócenie mu wszystkich z możliwych pierwotnych wartości artystycznych, historycznych i estetycznych.
         W 2018 roku, wykonany został II etap prac konserwatorskich i restauratorskich części ołtarza zawierający: obraz autorstwa Hermana Hana z nastawy ołtarzowej „Trójca Święta” o wymiarach: 2,30 x 1,53 m, rozbudowane zwieńczenie zawierające pełnoplastyczne rzeźby aniołów i biskupów oraz płaskorzeźbę przedstawiającą św. Marię Magdalenę, uszaki okalające nastawę główną oraz monumentalną kotarę z prawej strony ołtarza wraz z rzeźbą anioła i bogatą ornamentyką. W pierwszym etapie w 2017 r. wykonano prace przy: stole ołtarzowym - mensie, bogato zdobionej predelli z wolutowymi konsolami, nastawie ołtarzowej z ramą obrazu, dwiema rzeźbionymi kolumnami, rozbudowanej belce łączącej kondygnację wraz z umieszczonym pośrodku herbem fundatora.
         Ważnym etapem prac była dezynsekcja, dezynfekcja i impregnacja drewna, ze względu na jego degradację spowodowaną czynnym żerowaniem kołatków, szczególnie w partiach konstrukcyjnych. Przywrócono pierwotny, estetyczny wygląd zabytku poprzez usunięcie olejnego, niedbale położonego, w grubej warstwie przemalowania w miejscach oryginalnie złoconych i srebrzonych, usunięcia szlag-metalu z miejsc złoconych, podklejeniu osypujących się warstwy zaprawy wraz ze złotem i srebrem. Do usunięcia przemalowań i retuszy konieczne były specjalistyczne badania: analizy mikrochemiczne pigmentów i spoiw, badania spektrograficzne oraz zdjęcia w podczerwieni i UV, aby bezbłędnie można było odróżnić warstwy oryginalne od wtórnych.
      Charakterystyczną cechą ołtarzy z warsztatu Hermana Hana było wykładanie płycin ołtarza złoconymi kamyczkami różnej gradacji, ta warstwa nie zachowała się, wykonano jej rekonstrukcję.
Uzupełnienia warstw malarskich i złoceń wykonano technikami i materiałami  zgodnymi z oryginałem (złocenia przy użyciu złota proszkowego, płatkowego, retusze polichromii metodą punktowania).
       Obraz olejny autorstwa Hermana Hana, poddano pełnej konserwacji: drewno zdezynfekowano, usunięto pociemniały, wtórny werniks jak również przemalowania i retusze wykonane w latach 60-tych. Warstwę malarską uzupełniono wykonując retusze malarskie oraz w niektórych miejscach rekonstrukcję brakujących fragmentów. Całość zabezpieczono werniksem.