91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 20.05.2019 r.
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Chórmistrzowie z całej Polski wystąpią dziś w Bazylice katedralnej w Pelplinie. 
O godz. 16.00 Msza Święta z oprawą muzyczną chóru, a po niej koncert Completorium G. G. Gorczyckiego.

 

W dniach od 2-9 lutego w Collegium Marianum w Pelplinie odbywają się zajęcia dydaktyczne w ramach sesji zimowej słuchaczy Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego z Bydgoszczy. 40. słuchaczy z całej Polski oraz kadra profesorska zapraszają do Pelplina wszystkich, którym muzyka chóralna jest bliska sercu.  Zaplanowano koncerty, wykłady oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych i indywidualnych w ramach drzwi otwartych studiów. 

Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu prowadzone są na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studia przeznaczone są dla wyróżniających się dyrygentów oraz absolwentów studiów II stopnia wszystkich wydziałów akademii muzycznych, innych szkół wyższych kierunków muzycznych, a także muzykologii. Studia mają na celu nie tylko pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia chórów i zespołów wokalnych, emisji głosu ale także przygotowanie kadry konsultantów dla potrzeb zawodowego i amatorskiego ruchu chóralnego. Studia trwają dwa lata. Nabór na XVIII edycję studiów trwa od początku marca do końca czerwca 2018 r. Zajęcia odbywają się przez cały rok: przez sobotę i niedzielę w październiku, grudniu, marcu i kwietniu w punkcie konsultacyjnym w Warszawie a także w czasie trzech sesji: 3-dniowej, jesiennej we wrześniu, 7 –dniowej, zimowej oraz 14-dniowej, letniej, odbywających się w siedzibie Uczelni w Bydgoszczy oraz podczas ważnych krajowych konkursów chóralnych. Każda dłuższa sesja Studiów kończy się koncertem chóralnym oraz solowo-kameralnym. Koncerty te są rejestrowane i stanowią dokument wszechstronności dydaktycznej kształcenia i uzyskiwania wysokiego poziomu wykonawczego Słuchaczy.