91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 26.01.2021 r.
Imieniny: Paulina, Wanda, Tytus

Ubiegły rok był zdecydowanie trudny i inny od poprzednich. Nieoczekiwany wybuch pandemii, który uderzył w wiele ważnych dziedzin naszego życia zweryfikował zamierzone plany. Pomimo napotkanych trudności, Gmina Gniew może pochwalić się wieloma sukcesami. Samorząd intensywnie pracuje, realizując inwestycje oraz zadania służące poprawie jakości życia, nie tylko samych mieszkańców, ale i odwiedzających tę gminę gości.

• Ponad 11 000 000 zł pozyskano ze źródeł zewnętrznych w 2020 roku
• Prawie 10 000 000 zł pozyskano ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne w gminie Gniew w 2020 roku
• Prawie 500 000 zł wydano na inwestycje drogowe realizowane na terenach wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

- Każdego dnia z pełnym zaangażowaniem pracujemy na rzecz mieszkańców gminy Gniew, aby żyło nam się lepiej. Główny cel, jaki sobie postawiliśmy to pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na realizację inwestycji, bez których ciężko byłoby nam tak wiele zrealizować. Dzięki zaangażowaniu i ogromnemu nakładowi pracy w pozyskiwane środki z różnych programów rządowych i unijnych, trwa zintensyfikowany rozwój inwestycyjny, zarówno w samym mieście, jak i na terenach wiejskich. Dzięki wspólnej pracy i aktywności wielu osób możliwe jest działanie na wielu płaszczyznach – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Maciej Czarnecki.

Galeria zdjęć

Proces rewitalizacyjny

Miasto Gniew od lat przechodzi proces rewitalizacji. Wieloletni projekt zakłada gruntowną przebudowę ulic, którą w dużej mierze mamy już za sobą, ale oprócz zmian infrastrukturalnych, gmina Gniew prowadzi również rewitalizację społeczną. W 2020 roku powstało Centrum Wsparcia Rodzin, w ramach którego świadczone są m.in. wsparcie w zakresie porad prawnych i psychologicznych oraz warsztaty pedagogiczne, terapeutyczne i tematyczne. W ramach tego działania częściowo odrestaurowana została kamienica nr 16/17 na placu Grunwaldzkim, gdzie swoją siedzibę mają również instytucje kultury, których pomieszczenia wyremontowano ze środków własnych gminy. Zrewitalizowano również kilka innych obiektów w mieście, takich jak kamienicę przy ul. Wodnej 8 czy budynek przy ul. Wiślanej 10.

Zadania inwestycyjne

Obok dużych inwestycji miejskich: rozbudowy szkoły podstawowej czy tworzeniu Dziennego Domu Seniora, Gmina Gniew prowadzi działania mające na celu poprawę terenów wiejskich. Jest to wynik projektów realizowanych na rzecz rozwoju infrastruktury wodociągowej oraz inwestycji służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa. Wśród nich są inwestycje budowy wodociągów, remonty świetlic wiejskich czy modernizacje dróg i ciągów pieszych. Przed nami kolejny rok, zwiastujący wytężoną pracę, kontynuację rozpoczętych już inwestycji i podjęcie nowych działań, na które gmina już prowadzi postępowania  przetargowe. W ciągu roku realizowane są również mniejsze zadania, będące odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkańców, służące poprawie ich codziennego bytu. Zaliczamy do nich szereg zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, w tym m.in.: naprawy dróg czy instalacje nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Bardzo ważna w rozwoju gminy jest współpraca z lokalną społecznością. Od kilku lat gmina Gniew oddaje do dyspozycji mieszkańców 100 000 złotych w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2020 roku w ramach inicjatywy lokalnej wybrano projekty społeczne, opiewające na kwotę 29 000 złotych. Wiele zadań zlecanych jest również organizacjom pozarządowym, które aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty samorządowej, działając na rzecz lokalnej społeczności.

Wielomilionowe dotacje

Środki zewnętrzne są dużą szansą na zrealizowanie zaplanowanych i potrzebnych zadań. Gmina Gniew zabiega o dofinansowania z różnych źródeł: programów unijnych, rządowych, wojewódzkich. Tylko w roku 2020 pozyskano około 11 milionów złotych. Prawie 2,5 miliona złotych pozyskano na przebudowę ulic osiedla Leśnego w Tymawie, prawie 2 miliony złotych na budowę wodociągu Rakowiec, Małe Wyręby, Wielkie Wyręby i blisko 2 miliony złotych na przebudowę ulicy Kapinosa w Gniewie czy ponad 250 000 złotych na działania kulturalne – remont świetlicy wiejskiej w Gogolewie, wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury czy zakup nowości czytelniczych do bibliotek, ponad 400 000 złotych na działania z zakresu pomocy społecznej – m.in. stworzenie Dziennego Domu Seniora czy zakup nowego samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

Gmina Gniew pozyskała również w tym roku prawie 4 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym m.in. na modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na ulicy Krasickiego w Gniewie i w Jeleniu, rozbudowę sieci wodociągowej Rakowiec – Bielica oraz 2 miliony złotych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Wielkie Walichnowy.

Zaangażowanie i ciężka praca

Dzięki staraniom poprzednich włodarzy, gmina Gniew pozyskała także spore dofinansowanie na działania rewitalizacyjne oraz budowę PSZOK-u. Są to duże inwestycje, których wykonanie przełożone jest na lata następne. Kumulacja funduszy na te zadania wiąże się także z zaangażowaniem dużych  środków własnych z budżetu gminy, jednak dzięki wytężonej pracy i poczynionym oszczędnościom, mamy nadzieję, że i te realizacje zostaną zakończone z sukcesem.

- Dziękuję mieszkańcom, którzy służą pomocą, radą i wspierają dobrym słowem. Podziękowania kieruję także do radnych, którzy wspierają działania samorządu, angażując się społecznie dla dobra mieszkańców i rozwoju gminy. Szczególnie podkreślam rolę moich współpracowników, którym dziękuję za wspólną pracę. To właśnie oni poprzez swoją pracę, otwartość i zaangażowanie z sukcesem przyczyniają się do pozyskiwania środków i wykazują aktywność przy realizacji inwestycji. Realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych wymaga dużego zaangażowania także środków pochodzących z budżetu gminy, co wiąże się z racjonalnym gospodarowaniem własnym budżetem, by móc z satysfakcją osiągać zamierzone cele. Mam nadzieję, że pomimo trwającej wciąż epidemii, nie zwolnimy tempa, a przyszły rok będzie kontynuacją realizacji inwestycji i działań na rzecz rozwoju gminy Gniew, czego Państwu i sobie życzę – reasumuje włodarz.

Największe dotacje pozyskane przez samorząd w 2020 roku:

 1. Przebudowa ulic osiedla Leśnego w Tymawie – 2 469 981 zł (PROW)
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Wielkie Walichnowy – 2 000 000 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec – Małe wyręby – Wielkie Wyręby - 1 944 217 zł (PROW)
 4. Przebudowa ul. Kapinosa w Gniewie - 1 935 305 zł (Fundusz Dróg Samorządowych)
 5. Rozbudowa sieci wodociągowej Rakowiec – Bielica – 700 000 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
 6. Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na ul. Krasickiego w Gniewie – 489 664 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
 7. Utworzenie Dziennego Domu Senior + - 260 280 zł (Pomorski Urząd Wojewódzki)
 8. Rozwój usług społecznych („Gniew –ludzie z charakterem”) - 405 100 zł (Ministerstwo Finansów (środki UE), Urząd Marszałkowski)
 9. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + - 185 000 zł (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)
 10. Akademia Kompetencji Cyfrowych – 149 520 zł (Międzynarodowy Instytut Outsourcingu)
 11. Gmina gniew – tu spełniają się marzenia – tu rodzi się KULTURA – 125 000 zł (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 12. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gogolewie – 110 000 zł (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 13. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gniewie - 100 000 zł (Ministerstwo Sportu)