91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 20.07.2019 r.
Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk

W dniu 18 marca 2019 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Mirosława Chyły odbyło się spotkanie robocze w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pelplin. 

Zaproszeni goście dyskutowali na temat zadań Rady oraz kierunków jej dziania. Rada Gospodarcza będzie pełniła funkcję opiniodawcze i konsultacyjno-doradcze w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym gminy. Zapewni ona udział przedstawicieli środowisk gospodarczych i otoczenia biznesu w kształtowaniu polityki gospodarczej Gminy Pelplin, a  także rozwoju przedsiębiorczości na jego obszarze. 

Podczas spotkania dyskutowano również na temat zmian w szkolnictwie zawodowym oraz kształcenia młodzieży w zawodach deficytowych. Wskazano na konieczność przeprowadzenia  na terenie Gminy Pelplin diagnozy zapotrzebowania na zawody i specjalności, która ułatwiłaby uczniom ostatnich klas szkół podstawowych wybór dalszej ścieżki edukacji oraz podjęcia decyzji o kierunku przyszłego rozwoju zawodowego.