91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 23.05.2019 r.
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz

Na zaproszenie Starosty Powiatu Malborskiego Mirosława Czapli prof. CHAT dr hab. Marek Piotrowski – z Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej i dr hab. Magdalena Trysińska - z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego,  przeprowadzą badania wraz ze swoim zespołem kompetencje uczniów klas pierwszych liceów i techników malborskich w zakresie języka polskiego i matematyki.

Raport z badań stanie się podstawą do określenie pomocy nauczycielom i każdemu uczniowi oraz  rekomendacji dla organu prowadzącego co do określenia strategii rozwoju oświaty w powiecie malborskim.

W dniu 6 grudnia 2018 roku  z udziałem dyrektorów I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 3 i 4 i Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne w sprawie badań, które poprowadzili goście z Warszawy. Obecni byli przedstawiciele Powiatu z Wicestarostą Waldemarem Lamkowskim i członkiem Zarządu Piotrem Szwedowskim. Animatorzy monitoringu spotkali się także z liderami zespołów przedmiotowych – języka polskiego i matematyki. Autorzy badań zaprezentowali cele monitoringu kompetencji uczniów z danego przedmiotu. W toku dyskusji poruszono zagadnienia metodyczne w odniesieniu do problemów edukacyjnych, realizacji podstawy programowej i efektów kształcenia. Badania zaplanowano na marzec 2019 roku, w których weźmie udział 352 uczniów z naszych liceów i 232 uczniów z dwóch techników.

Galeria zdjęć