91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 23.05.2019 r.
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz

Seniorze, zaszczep się bezpłatnie przeciwko pneumokokom! 

Powiat Tczewski i Samorząd Województwa Pomorskiego wraz z Zespolem Opieki Zdrowotnej Medical zapraszają osoby w wieku powyżej 65 lat, zameldowane na terenie powiatu tczewskiego, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka na bezpłatne szczepienia. 

Grupa ryzyka w Programie oznacza grupę chorób: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych. 

Kryteria włączenia pacjentów do programu:

·         Pacjenci w wieku od 65 roku życia;

·         Zameldowani na terenie powiatu tczewskiego;

·         Pacjent znajdujący się w grupie ryzyka;

·         Zakwalifikowanie pacjenta do szczepienia przez lekarza; 

Kryterium wykluczające:

·         przeciwwskazania lekarskie do wykonania szczepienia 

Pacjent  zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie do przedstawienia:

·         dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek oraz poświadczenia miejsca zameldowania;

·         zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację na podstawie której będzie można potwierdzić przynależność do grupy ryzyka; 

Uwaga:

W przypadku nieskutecznej rekrutacji uczestników do udziału w Programie we wskazanej grupie ryzyka, możliwe jest włączenie do programu osób w wieku 65+ z innych grup ryzyka, dla których szczepienia przeciw pneumokokom są zalecane! 

Rejestracja:

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr telefonu: 58 501 01 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00