91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 16.02.2019 r.
Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel

W dniu 19 czerwca 2018 roku w Powiatowym Centrum Sportu w Tczewie przy ul. Królowej Marysieńki 10 w Tczewie odbyło się uroczyste „Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Tczewskiego w Biegach Parkrun w Roku Szkolnym 2017/2018”.

Podsumowania funkcjonującego od 2016 roku projektu dokonał Dyrektor PCS w Tczewie Tomasz Tobiański. Inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę. Przyciągnęła rzeszę dzieci i młodzieży szkolnej oraz zyskała miano jednej z najaktywniejszych w Polsce – podkreślał Tomasz Tobiański. W bieżącym roku szkolnym w parkrunowym konkursie udział wzięło 604 uczniów. To prawie trzykrotnie więcej niż w zeszłym roku (243). W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił zdecydowany wzrost osobostartów poszczególnych uczniów z 896 w ubiegłym roku do 2003 w roku bieżącym.

Zebrani na uroczystości goście mogli podziwiać osiągnięcia uhonorowanych placówek, oglądając przygotowaną na tę uroczystość prezentację multimedialną.

W biegach w kategorii Szkół Podstawowych Miasta Tczewa udział wzięło łącznie 546 uczniów z 10 szkół. Za udział w poszczególnych biegach uczniowi każdej szkoły przypisywano 1 punkt. O końcowej kolejności zajętych miejsc decydowała suma punktów zdobytych przez uczniów danej szkoły we wszystkich biegach. Według przyjętej zasady (1 osobostart = 1 pkt) we wszystkich biegach szkół podstawowych łącznie zarejestrowano 1770 osobostartów.

Ostatecznie w końcowej klasyfikacji punktowej współzawodnictwa sportowego Szkół Podstawowych Miasta Tczewa bezkonkurencyjna okazała się SP Nr 11 w Tczewie, która zdobyła 420 punktów i zajęła I Miejsce. Kolejne II miejsce zajęła SSP Nr 2 w Tczewie (361 pkt) i III miejsce – SP Nr 10 w Tczewie (352 pkt).

W klasyfikacji indywidualnej Szkól Podstawowych Miasta Tczewa w kategorii dziewcząt zwyciężyła Sandra Górska ze SP Nr 4 uzyskując 27 pkt. W biegach bardzo ambitnie uczestniczyły także Maria Tobiańska (21) oraz Julia Paciorek i Zuzanna Ciesielska. W kategorii chłopców po raz drugi najlepszy okazał się Jan Piekarski ze SP Nr 8 w Tczewie, który wystartował w 34 biegach. Jan Piekarski w swoim dorobku ma 91 biegów i jest parkrunowym fenomenem.

W kategorii szkół średnich dziennych zarejestrowano 233 osobostarty. W biegach wystartowało łącznie 58 uczniów z 6 szkół powiatu tczewskiego. Ostatecznie I miejsce zdobyło UKLO w Tczewie (112 pkt), II miejsce- II LO w Tczewie (74 pkt) i III miejsce – I LO w Tczewie (21 pkt). W klasyfikacji indywidualnej w kategorii dziewcząt zwyciężyła Daria Dang, natomiast w kategorii chłopców wyrównaną i emocjonującą rywalizację stoczyli uczniowie z UKLO Tczew Jacek Gibas (27), najaktywniejszy także w ubiegłym roku i Aleksander Ziółkowski (26).

Szkoły które zdobyły medalowe miejsca oraz laureaci 3 najwyższych miejsc zostali uhonorowani pucharami oraz nagrodami rzeczowymi, które przygotowały PCS w Tczewie wspólnie z TCSiR. Nagrody wręczali Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski i Prezydent Miasta Tczewa Tadeusz Dzwonkowski oraz Dyrektorzy PCS w Tczewie Tomasz Tobiański i TCSiR Andrzej Błaszkowski.

Na zakończenie Dyrektor PCS w Tczewie Tomasz Tobiański za udział w biegach parkrun podziękował wszystkim jej uczestnikom. Szczególne podziękowania skierował także do kadry nauczycieli wychowania fizycznego za zaangażowanie i motywowanie oraz staranne przygotowywanie swoich podopiecznych uczniów do uczestnictwa w zainicjowanym w 2016 roku projekcie. Zwrócił także uwagę na dużą rolę i znaczenie rodziców, w wielu przypadkach także będących uczestnikami parkrun.

 Galeria zdjęć

Klasyfikacja ogólna szkół podstawowych Miasta Tczewa

 

I Miejsce – SP Nr 11 Tczew

II Miejsce – SSP Nr 2 Tczew

III Miejsce – SP Nr 10 Tczew

IV Miejsce – SP Nr 12 Tczew

V Miejsce – SP Nr 4 Tczew

VI Miejsce – SP ZSK Tczew

VII Miejsce – SP Nr 7 Tczew

VIII Miejsce – SP Nr 8 Tczew

IX Miejsce – SP Nr 1 Tczew

X Miejsce – SP Nr 5 Tczew

 

 

Wyróżnione osoby w klasyfikacji indywidualnej szkół Miasta Tczewa

 

Kategoria dziewcząt:

I miejsce – Sandra Górska (SP Nr 4 Tczew)

II miejsce- Maria Tobiańska (SP Nr 11 Tczew)

III miejsce – Julia Pacioerk (SP Nr 11 Tczew)

 

Kategoria chłopców

I miejsce – Jan Piekarski (SP Nr 8 Tczew)

II miejsce – Karol Adamczyk (SP ZSK Tczew)

III miejsce – Tomasz Kunowski (SP Nr 11 Tczew)

 

Klasyfikacja ogólna szkół średnich Powiatu Tczewskiego

 

I Miejsce – UKLO Tczew

II Miejsce – II LO Tczew

III Miejsce – I LO Tczew

IV Miejsce – ZSE Tczew

V Miejsce – ZST Tczew

VI Miejsce – CKZ Nauka

ZSBiO Tczew (n/s)

ZSRiK Tczew (n/s)

 

 

Wyróżnieni uczniowie szkół średnich w klasyfikacji indywidualnej

 

Kategoria dziewcząt

I miejsce – Daria Dang (UKLO Tczew)

II miejsce – Martyna Krygier (II LO Tczew)

III miejsce – Anna Sawczenko (II LO Tczew)

 

Kategoria chłopców

I miejsce – Jacek Gibas (UKLO Tczew)

II miejsce – Aleksander Ziółkowski (UKLO Tczew)

III miejsce – Szymon Dziedzic (I LO Tczew)

 

 

Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie

 

Szczegółowa informacja o współzawodnictwie sportowym szkół w biegach parkrun w roku szkolnym 2017/2018 - PREZENTACJA

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie www.pcs.tczew.pl