91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 21.03.2019 r.
Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj

Dla kogo jest Boże Królestwo? Pierwsza odpowiedź, jaka nasuwa się na myśl jako pierwsza to – dla wszystkich. Słowo wszyscy, to ogólnik, który może sprawić, że sprawa przeznaczenia Królestwa Bożego zacznie się nam zacierać. Pewnie zabrzmi to jak paradoks, ale Królestwo Boże jest dla cierpliwych gwałtowników. Dlaczego owi ludzi o gwałtownym usposobieniu mają być cierpliwi? Człowiek gwałtowny zapala się do jakiegoś wyznaczonego zadania, ale nie zawsze je ukończy. Trudności i kłopoty, które stają się przeszkodą uniemożliwiają osiągnięcie celu. Dlatego potrzeba cierpliwości! Ma ona pomóc w tym, by chęć osiągnięcia celu powracała jak bumerang. Boży, a jednocześnie cierpliwy gwałtownik nie żyje chwilą, emocjami, ale zdaje sobie sprawę z zadania, jakie stoi przed nim. Tak jak w przypadku Jana Chrzciciela, który pokazał całym swoim życiem jak głosić Jezusa Chrystusa.

10 grudnia - św. Grzegorza III, papieża

Św. Grzegorz urodził się w 690 roku. Z pochodzenia był Syryjczykiem. Na papieża został wybrany przez aklamację ludu rzymskiego. Grzegorz III imponował wymową, władał greką, łaciną i j. syryjskim. Podejmował kroki polityczne, mające na celu wsparcie ewangelizacji Europy północnej. Popierał także życie monastyczne, otwierał nowe klasztory, zreorganizował nabożeństwa. Wystawił kilka nowych kościołów w Rzymie, umocnił też mury w Wiecznym Mieście.

Zmarł w Rzymie 27 lub 28 listopada 741 roku. Jego ciało złożono w bazylice św. Piotra w wybudowanej przez niego kaplicy Zbawiciela i NMP.

Anna Tusznio

W dzisiejszym pierwszym czytaniu powraca motyw przygotowywania dróg dla Pana i prostowania ścieżek dla Niego (por. Iz 40,3), który pojawił się w liturgii słowa w ostatnią niedzielę. Jest to zatem dla nas wyraźne wskazanie, aby oczyścić szlak z tego wszystkiego, co uniemożliwia przejście Panu. I nie chodzi to o dziury, kamienie czy pustynny piasek (jak w przypadku dosłownie rozumianej drogi), ale o nasze grzechy, wady, niezałatwione sprawy i braki. Jezus, chcąc przyjść do nas, mógłby nie przebrnąć przez te przeszkody, które blokują Mu dotarcie do nas.

W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. 

„Oto Pan Bóg przychodzi, przygotujcie Mu drogę" — głosi prorok Izajasz. Dzień przyjścia Pana jest niespodziewany, dlatego mamy tak żyć, by Chrystus zastał nas bez plamy — upomina św. Piotr. Dlatego także ewangeliczne wołanie Jana Chrzciciela nakazuje prostować drogi życia dla Pana przez nawrócenie i czynienie pokoju. Kolejny Adwent i kolejna możliwość prostowania naszego życia, naszych relacji. Może czas wreszcie udać się do teściowej? Przełamać opłatkiem i pojednać z sąsiadem? Odezwać do brata po iluś tam latach? To prawdziwe przygotowanie na spotkanie Chrystusa.

ks. Robert Mikulski


 

7 grudnia - św. Ambrożego, biskupa

Św. Ambroży urodził się ok. 340 roku w Trewirze. Jego ojciec był namiestnikiem cesarskim, prefektem Galii. Po śmierci ojca - św. Ambroży z matką i rodzeństwem przenieśli się do Rzymu. Tam uczęszczał do szkoły gramatyki i wymowy. Po ukończeniu nauki założył własną szkołę. Został mianowany przez cesarza namiestnikiem prowincji Ligurii – Emilii ze stolicą w Mediolanie. Po trzech latach został wybrany biskupem Mediolanu. Dnia 30 listopada 373 roku Ambroży przyjął chrzest i wszystkie święcenia, a 7 grudnia został konsekrowany na biskupa. Cały majątek rozdał ubogim. Za podstawowy pasterski obowiązek uważał nauczanie ludu Bożego. W rządach był łagodny, spokojny, sprawiedliwy, życzliwy. Wielką wagę przywiązywał do liturgii. Kapłani widzieli w swym biskupie największy wzór dobrego pasterza. Nadawano mu określenia ,, kolumna Kościoła”, ,,perła, która błyszczy na ręku Boga”. Zmarł 4 kwietnia 397 roku. Został pochowany w Mediolanie w bazylice, która jest pod wezwaniem jego imienia.

Pozostawił po sobie liczne pisma moralno-ascetyczne i dogmatyczne oraz hymny - te weszły na stałe do liturgii. Bogatą spuściznę literacką stanowią przede wszystkim kazania, komentarze do Ewangelii św. Łukasza, mowy i 91 listów, traktat o dobrej śmierci. Z powodu bogatej spuścizny literackiej został zaliczony, obok św. Augustyna, św. Hieronima i św. Grzegorza I Wielkiego, do grona czterech wielkich doktorów Kościoła zachodniego. Jego święto ustalono w rocznicę konsekracji biskupiej. Jest patronem Bolonii i Mediolanu oraz pszczelarzy.

 

Anna Tusznio