91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 19.09.2019 r.
Imieniny: Konstancja, January

4 marca – św. Kazimierza, królewicza

Św. Kazimierz urodził się w 1458 r. w Krakowie na Wawelu, zmarł w 1484 r. Był synem Kazimierza Jagiellończyka. Otrzymał staranne wychowanie. W dzieciństwie jego nauczycielem był ks. Jan Długosz, który tak o nim napisał: ,,Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu”.Król Kazimierz upatrywał w nim swego następcę, wciągał syna do współrządzenia , dlatego królewicz stał się jego prawą ręką.

3 marca – św. Kunegundy, zakonnicy 

Św. Kunegunda urodziła się ok.978 r.; zmarła 3 marca 1033 r. Była córką Zygfryda, hrabiego Luksemburga. W wieku 20 lat została poślubiona Henrykowi II – księciu Bawarii, który później został królem, następnie cesarzem Niemiec. W 1014 r. Kunegunda otrzymała koronę cesarzowej.

Ekologia serca

Dzisiejsza Ewangelia, której długość odpowiada zaledwie dwom SMS-om, to serce Jezusowego nauczania. Pierwszy SMS: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”. Jezus Chrystus nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych, choć pierwsza refleksja po usłyszeniu tych słów może skłaniać do pytania – Panie czy nie wymagasz zbyt wiele? Przecież my nie jesteśmy Bogiem, aby postępować tak jak On.

Jego słuchajcie

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych” (Mk 9, 2-10).

28 lutego – św. Romana, opata

Św. Roman w młodym wieku opuścił dom rodzinny i wstąpił do zakonu w Lyonie. Po krótkim czasie osiadł w górskiej samotni. Tam modlił się, czytał i pracował fizycznie. W ślad za nim poszło wielu mnichów, dlatego zbudowano trzy klasztory : dwa męskie oraz jeden żeński.