91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 19.09.2019 r.
Imieniny: Konstancja, January

Zdarza się Ci przychodzić do świątyni, aby spędzić czas na osobistej modlitwie? Czy istotą tego spotkania jest oddanie chwały Bogu?! Ważne to chwile, bezcenne dla życia duchowego!

Dzisiejsza przypowieść o dwóch ludziach, którzy przyszli do świątyni, żeby się modlić, pozwala nam rozeznać, co powinno cechować prawdziwą modlitwę. Winna być pełna ufności i wytrwałości, ale też wypływać z serca pokornego, świadomego własnej małości i niemocy. Na tym spotkaniu powinniśmy „przeglądać się” w obliczu Boga.

„Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?” – to pytanie nurtowało niegdyś nauczycieli Pisma, a pewnie i teraz nurtuje wielu ludzi. Jak wybrać to jedno najważniejsze przykazanie z Dekalogu czy Pięciu Przykazań Kościelnych? Wspomniani nauczyciele Pisma obliczyli, że w całym Starotestamentalnym Prawie jest 613 przykazań.  I oczywiście można spierać się o hierarchię nakazów i zakazów. Jezus nadaje wszystkim istniejącym przykazaniom odpowiednią hierarchię. Spośród wielkiej liczby przykazań wydobył dwa, z których pierwsze dotyczyło miłości Boga, natomiast drugie miłości bliźniego i uznał je oba za najważniejsze.

Nawracać się

„Raz wyrzucał złego ducha u tego, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: "Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy". Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: "Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza” (Łk 11, 14-23).

 

            Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam jeden z głównych celów, dla którego Jezus przyszedł na świat. On sam przekonuje: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”(...).Przeciwnicy Jezusa wielokrotnie zarzucali Mu łamanie Bożego Prawa. Gdyby dobrze posłuchali Jego słów, zrozumieliby, że takie oskarżenie jest bezpodstawne. Mesjasz przyszedł po to, aby ukazać właściwy sens Prawa Bożego, a nie po to, aby mu zaprzeczyć lub aby je zlikwidować. Prawo Boże jest nadal aktualne.

10 marca – św. Makarego, biskupa

Św. Makary był biskupem Jerozolimy prawdopodobnie w latach 314 – 334. Był przeciwnikiem arianizmu i zwalczał herezję. Brał udział w soborze nicejskim w 325 roku, wniósł duży wkład w redukcję podstawowych dokumentów soborowych.

Makary gościł u siebie cesarzową św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna I Wielkiego. Przybyła ona w pielgrzymce do Jerozolimy w latach 326-327, by nawiedzić miejsca święte.