91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 16.01.2019 r.
Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rodowód Jezusa Chrystusa (Mt 1, 1-7)

 

Syn Boży zechciał stać się Synem Człowieczym. Ma swój rodowód. Jako człowiek narodził się z Maryi i miał ludzkich przodków. Pośród przodków Zbawiciela są nie tylko sprawiedliwi (np. Izaak), ale również grzesznicy (np. król Manasses, Dawid, Tamar, Rachab, Rut).

Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. (Mt 21,28-32).

Jezus Chrystus – Boska Odpowiedź

Przysłowia kryją różne mądrości. Znamy i zapewne używamy ich wiele. Choćby to: „Kto pyta nie błądzi”. Pytania towarzyszą nam na każdym etapie życia. Szukanie odpowiedzi świadczy o zainteresowaniu światem, ludźmi i Bogiem. Ważne jednak kogo i o co pytamy. A także, czy jesteśmy gotowi dostosować życie do poznanej prawdy.

Radością świadka jest wyznawanie  –  przed konkretnym człowiekiem, przed światem – prawdy, której nic podważyć nie może. Świadek nie zasłania sobą Światłości, ale nią promieniuje, jest niejako „przezroczysty”.

Uczniowie schodzą z góry Tabor. Przed chwilą widzieli Eliasza i Mojżesza, którzy towarzyszyli Jezusowi i rozmawiali z Nim. Eliasz został wzięty do nieba na ognistym wozie i panowało przekonanie, że gdy wróci, nastąpi koniec, przyjdzie Mesjasz. Stąd ciekawe jest pytanie: dlaczego musi przyjść najpierw Eliasz? I jeszcze ciekawsza jest odpowiedź… JUŻ jest koniec, Eliasz JUŻ przyszedł.