91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 22.03.2019 r.
Imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian

     

20 stycznia – św. Fabiana, papieża i męczennika

 

Św. Fabian pochodził z rodziny rzymskiej. Euzebiusz z Cezarei twierdził, że został wybrany papieżem dzięki szczególnej interwencji Bożej. Kiedy bowiem nie wiedziano, kogo wybrać, Duch Święty w postaci gołębicy miał spocząć nad głową Fabiana. Jego pontyfikat trwał 14 lat ( 10 stycznia 236 r. – 250 r.).

19 stycznia – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Józef urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna. Jeszcze przed urodzeniem został ofiarowany Najświętszej Maryi Pannie przez swoją matkę. W 1860 roku wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1864 roku - podjął pracę jako wikariusz w Samborze. Po roku pracy został skierowany na studia w Kolegium Polskim w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora z teologii i prawa kanonicznego. Wróciwszy do kraju był wykładowcą w seminarium przemyskim; zajmował się też działalnością kościelno – społeczną .

 

 

                           Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. 

 

 

Minione uroczystości Objawienia Pańskiego i Chrztu Chrystusa przyniosły jasne przesłanie – Bóg objawia się nie tylko wybranym ludziom (Izraelitom), ale całemu światu. Wszystkim zgromadzonym wokół Jana Chrzciciela nad Jordanem ukazał się Duch Święty w postaci gołębicy i usłyszeli słowa Ojca: „To jest mój Syn umiłowany”. Nie wystarczy jednak stanąć w tłumie i być świadkiem niezwykłych wydarzeń, by stać się uczniem Chrystusa. Niezbędne jest podjęcie osobistej decyzji...

 

 

 

 

 

 

  Hbr 4,12-16 Ps 19 Mk 2,13-17

 

Natchniony autor Listu do Hebrajczyków przypomina dziś o mocy Słowa Bożego – „Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12).

 

 

 

             Hbr 4,1-5.11

             Ps 78

             Mk 2,1-12

 

            Jezus widząc ich wiarę rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Aż wiara i tylko wiara jest potrzebna do tego, aby Jezus przemienił życie człowieka. Patrząc na postawę Jezusa widzimy obraz Boga, który pochyla się nad człowiekiem i jego problemami za każdym razem, kiedy wymaga tego sytuacja.