91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 21.05.2019 r.
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Siła słowa

Żyjemy w gąszczu słów. Słów mówionych, śpiewanych i pisanych. Słów pięknych i wulgarnych, prawdziwych i zakłamanych. Słów honoru i rzucanych na wiatr, słów świętych i sprofanowanych. Słowa, słowa, słowa. Nie sposób bez nich żyć, a jednocześnie stają się powodem wielu cierpień. Słowo ma bowiem wielką moc. Nie jest tylko sposobem przekazu informacji i odczuć. To wielka siła, którą można zasmucać, ranić i zabijać.

Dziś Jezus mówi w Ewangelii: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj!»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego”. Od naszych słów zależy doczesność i wieczność. Nasza i bliźnich.

Słowo może też radować, leczyć i ożywiać. Takim słowem jest „przepraszam”, wypowiedziane do osób, których zraniliśmy. Również do takiego użycia słów wzywa nas dziś Jezus: „Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza”.

To mogą sprawiać słowa ludzkie. Jeszcze większą moc mają słowa, które Bóg do nas kieruje. W Wielkim Poście na nowo odkrywamy Jezusowe wyznanie miłości, najpełniej objawione w tajemnicy krzyża. Niewiele słów zostało tam wypowiedzianych, ale każde z wielką siłą, która do dziś zadziwia i prowadzi do przemiany życia.

Ks. Janusz Chyła