91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 22.02.2019 r.
Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr

 


Poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana

Dzisiejsze czytania mszalne zawierają między innymi zachętę do poznawania Boga i Jezusa, Pana naszego. Poprzez to poznanie, jakby w efekcie tego poznania, człowiek zostaje obdarzony Łaską i Pokojem. „Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego”- pisze w swym liście Apostoł Piotr.

Poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego, oto zadanie dla serca i inteligencji człowieka, dla całego jego jestestwa, bo różne są drogi poznawania... Chociaż nasze ludzkie poznanie Boga będzie zawsze tylko kropelką w oceanie Tajemnicy, to wysiłek poznawania warty jest wszelkiego trudu. Warto na nowo docenić „zwyczajne” (jeśli w ogóle można tak powiedzieć) drogi poznawania Boga: modlitwę, czytanie i słuchanie Słowa Bożego, katechezę, naukę religii, poznawanie Tradycji Kościoła, teologię, i drogi wszelkiej wiedzy, gdyż one zbliżają do Boga. „Jeśli się modlisz, jesteś teologiem”, to słowa Jana Damasceńskiego, wielkiego teologa, filozofa, świętego Kościoła Katolickiego i Kościoła Prawosławnego żyjącego na przełomie VII i VIII wieku. Starać się wciąż głębiej poznać Boga i Jezusa, naszego Pana, to jeden z ważnych nurtów życia człowieka wierzącego.

Im bardziej poznajemy Boga, tym więcej Go kochamy i tym więcej Mu ufamy. Pięknie wyraża to dzisiejszy Psalm 91: „Tobie, mój Boże, ufam całym sercem” –mówi człowiek, a Bóg mu odpowiada - «Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, / osłonię go, bo poznał moje imię”.

Ks. Dariusz Drążek