91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Niedziela, 09.12.2018 r.
Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław

„Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą”       (Łk 17, 1-6)

            Warto w kontekście dzisiejszej Ewangelii zastanowić się nad tym, że pomimo tego, że jestem chrześcijaninem – uczniem Chrystusa, który ma być źródłem światła w świecie – jestem również grzesznikiem. Ten mój grzech może promieniować na innych. Jest to dzisiejsze ewangeliczne zgorszenie, o którym mówi Jezus. Biada mi jeśli tak się stanie, biada mi jeśli przeze mnie ktoś upadnie, zatraci się w drodze do ostatecznego celu, jakim jest niebo.

            Trzeba mieć świadomość, że każde słowo Boże jest skierowane do nas i jest o nas. Właśnie to dzisiejsze, podaje nam konkretne wskazówki i napomnienia na naszej drodze uświęcenia. Myślę, że warto te dzisiejsze słowa odczytać w kontekście ostatniego zdania z Ewangelii niedzielnej: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”(Mt 25, 13). Te dzisiejsze słowa perykopy ewangelicznej wpisują się w to zdanie. Jezus mówi: „Uważajcie na siebie”(Łk 17, 2) – są to słowa troski Jezusa o swoich uczniów, którzy mają być zawsze przygotowani na Jego przyjście, którzy mają się pilnować, aby nie upadać na drodze do nieba oraz do upadku nie prowadzić innych. Czuwajcie, uważajcie - są to konkretne słowa miłości.

            „Uważajcie na siebie” na drodze życia. Każdy dzień to pewien etap naszej drogi do nieba, ale ta droga nie jest prosta, po której łatwo i bez zmęczenia się idzie. Jest to raczej droga usłana kamieniami. Wyobraź sobie taką drogę: nie widać końca, ciągle pod górę, pełno przeszkód. Zobacz jak jesteś zmęczony, jakie masz odczucia, już Ci się nie chce, a ponadto masz już poranione stopy – przeszywający ból. Zauważ, że na drodze innego człowieka sam możesz być powodem tego bólu, kamieniem, cierniem – po prostu przeszkodą, która będzie utrudniać to dążenie do nieba. Jezus dziś mówi, abyś nie był powodem zgorszenia, przyczyną grzechu – „biada temu, przez którego przychodzą”(Łk 17, 1). Bóg zachęca Cię dzisiaj do zastanowienia się nad tym, czy jesteś światłem dla innych, czy pokazujesz innym Chrystusa. Jeśli nie to pora to zmienić…

dk. Aleksander Wisniewski