91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 19.09.2019 r.
Imieniny: Konstancja, January

Zanurzeni jesteśmy w czasie. Niekiedy tak bardzo, że zapominany o Bożym świecie. To spotkanie z Panem Bogiem w dzisiejszą niedzielę mam nam przypomnieć – „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”! Św. Paweł powie egzystencjalnie : „Mówię wam, bracia, czas jest krótki(…). Przemija postać tego świata”. Poetycko o czasie powiedział współczesny pisarz: „Nie mogę utrzymać w ręku mijających minut: same w sobie nie mają twarzy ani postaci, nie ważą nic, a jednak nie sposób utrzymać je w ręku. Ani uchwycić. Można je tylko wypełnić myślą, uczynkiem i snem aż po kres czasu, gdzie oczekuje siostra snu: śmierć”. (Tadeusz Żychewicz). Zapytajmy siebie: fakt przemijalności rodzi we mnie poczucie frustracji, zniechęcenia, zgorzknienia czy raczej pobudza do nadziei, kreatywności, wciąż zaczynania od nowa wraz z kolejnym dniem?!

 

Czas dla nas ma swój kres i dlatego przychodzimy do Chrystusa, w duchu wiary, z sercem pałającym, aby u pierwszego Nauczyciela uzyskać zrozumienie przewartościować życie nasze.

Życie jest wielką wędrówką. Ma kształt drogi. Na niej bardzo ważne są momenty zatrzymania i zwrócenia uwagę, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. Zastanawiasz się jaka jest twoja droga, dokąd prowadzi!? Czy to droga granią ryzykownych wyborów, czy autostrada beztroski i nieliczenia się z nikim z niczym, a może droga radości i trudów ale spełniona jako matki, ojca, dziecka... kleryka, kapłana…! Jan Chrzciciel wołał: „gotujcie drogę Panu, prostujcie Jemu ścieżki”, a Pan Jezus mówi dziś: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Podwójna recepta na drogę, która wiedzie przez nawrócenie i przez przyjęcie Jego nauki.

Nawrócić się – cóż to oznacza?! Przede wszystkim przeorientować swoje sumienie i relację z Bogiem. Niekiedy trzeba zawrócić, a niekiedy tylko dokonać korekty, ale zawsze to w praktyce jest oznacza wejść w osobisty kontakt i pojednać się z Bogiem, uznać radość z tego, że On mnie chce poprowadzić. Pomaga nam w tym Matka Kościół, służą nam kapłani, aby tę drogę odnaleźć. Prorok Jonasz szedł przez rozlegle miasto Niniwa i głosił orędzie Boże i … „uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego” … i otrzymali łaskę ocalenia.

Bóg jest wieczny i ma czas, a my jesteśmy śmiertelni i zawsze nam się śpieszy. Z tego pośpiechu są często kłopoty, nierozwiązane sprawy, nienaprawione relacje…

Mówi dziś Pan Jezus w Ewangelii: „Pójdźcie za Mną…”! Może to mały szczegół, ale ważny, często umykający: w rozeznaniu drogi życia niekiedy Pana Boga wyprzedzamy, stajemy obok, kierujemy się swoim sejsmografem, a On nie powiedział: „chodź ze Mną”, ale „pójdź za Mną”. Dlaczego? – bo„Ja jestem drogą, prawdą i życiem”, „Jestem cichy i pokorny sercem”. Oto nasza praca: uwierzyć i zaufać Bogu – to konsekwencje, które wprowadzają nas w całkiem inne wymiary życia. Dlatego za Psalmistą pragnę powtarzać dziś refren: „naucz mnie chodzić [Panie]Twoimi ścieżkami”.

Szczęśliwa i błogosławiona droga z Panem Bogiem!

 

Ks. Antoni Bączkowski

 


 

25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła , Apostoła

 

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny. W Jerozolimie studiował Torę, był uczniem Gamaliela. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Około 35 roku z udał się do Damaszku , aby tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta "olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» - «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6)”.

Po tym cudownym spotkaniu Szaweł przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Nawróciwszy się na wiarę chrześcijańską  - stał się gorliwym apostołem. Odbył trzy wyprawy misyjne, był w więzieniu, gdzie znosił cierpienia . Zginął śmiercią męczeńską ok. 64 roku.

Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, które włączone są do ksiąg Nowego Testamentu. Szczątki św. Pawła pochowano w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami.

 

Anna Tusznio