91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 23.06.2018 r.
Imieniny: Wanda, Józef, Albin

Pierwszymi świadkami Zmartwychwstałego Jezusa były kobiety – Maria Magdalena oraz druga Maria, jak zapisał ewangelista Mateusz.

Nie Piotr, pierwszy papież, nie Jan, umiłowany uczeń, lecz niewiasty – to je wybrał Chrystus na pierwszych heroldów Ewangelii. Gdy spoglądamy na nasze życie wiary nie brakuje w nim odważnych kobiet. Maszach mam, które uczyły nas modlitw, pilnowały, abyśmy nie opuścili niedzielnej Mszy Świętej. Babcie, które swoją cichą modlitwą, często złączoną z cierpieniem podeszłego wieku, wypraszają dla swoich dzieci, wnuków umocnienie wiary. Niejednokrotnie ubolewają, że młodsze pokolenie nie zawsze ma odwagę podążać za Bogiem, za wartościami, które płyną z wiary. Tym bardziej ich wytrwała modlitwa, słowo zachęty, przykład życia są tak bardzo potrzebne młodzieży, która potrzebuje pozytywnych wzorców. Także żony dla swoich mężów bywają najskuteczniejszym głosem sumienia, gdy podpowiadają, że to już czas, aby udać się do spowiedzi, że zbliża się niedziela.
Postawa ewangelicznych niewiast, które z pośpiechem i radością biegną oznajmić radosną nowinę pozostałym uczniom pozostaje w kontraście do zachowania strażników, arcykapłanów, którzy poprzez pieniądze i wpływy pragną zafałszować rzeczywistość. I dzisiaj nie brakuje tych, którzy w ten sam sposób, co współcześni Jezusowi „możni tego świata”, pragną zagłuszyć prawdę Ewangelii. Jako chrześcijanie każdego dnia naszego życia doświadczamy łask płynących od Zmartwychwstałego. Umacnia nas ona do dawania świadectwa wiary. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza gdy do walki z Bogiem zaprzęga się olbrzymi  kapitał, środki społecznego przekazu. Nie traćmy jednak ducha, Chrystus zwyciężył zło i szatana! Trwajmy przy Bogu w naszym życiu - słowem i przykładem pociągając ku Niemu naszych bliźnich.

Ks. Marcin Wojtasiak