91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 19.09.2019 r.
Imieniny: Konstancja, January

Wybór Dwunastu jest doniosłym momentem w realizacji zbawczej misji Chrystusa. Jezus wyznacza tych, którzy mają stać się świadkami Jego zmartwychwstania i filarami wspólnoty Kościoła.

Ewangelista wymienia trzy zasadnicze elementy ich posłannictwa, które mają swoje odbicie w zadaniach każdego chrześcijanina. Pierwszym jest towarzyszenie Chrystusowi. Serce i umysł chrześcijanina muszą szukać coraz pełniejszej łączności z Jezusem przez modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. To uzdalnia człowieka do dawania świadectwa i głoszenia swoim życiem Ewangelii, według drugiego zadania poleconego przez Chrystusa. Trzecia forma posłannictwa, wyrzucanie złych duchów, tylko pozornie odnosi się wyłącznie do egzorcystów. Każdy chrześcijanin, dzięki łasce sakramentalnej, może prowadzić skuteczną walkę ze złymi duchami własnych wad i nałogów, jak również wprowadzać Bożą obecność wszędzie tam, gdzie nadal jeszcze panuje brak wiary i miłości.

Ks. Krzysztof Malczewski

 

 

 

 

 

 

 


 

23 stycznia - św. Ildefonsa, biskupa

Św. Ildefons jest otaczany szczególną czcią w Hiszpanii. Urodził się około roku 607 , pochodził z rodziny szlacheckiej. W młodym wieku wstąpił do zakonu benedyktynów w Anglii w pobliżu Toledo; później został tam opatem. Uczestniczył w soborach w Toledo w latach 653 i 655. W 657 roku został wybrany biskupem Toledo. Stał się następcą swojego wuja, św. Euzebiusza. Swoje obowiązki duszpasterskie wypełniał bardzo pilnie. Zmarł w 667 roku. Zostawił po sobie cztery dzieła, z których często wymieniany jest dokument ,, O pismach słynnych mężów”.

Anna Tusznio