91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Niedziela, 20.05.2018 r.
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Bóg widzący!

Być może wydaje się Tobie, że jesteś sam ze swoim trudem życia, cierpieniem, spowodowanym chorobą lub innego rodzaju, ze swoim grzechem, słabością, z którą walczysz. Być może sądzisz, że On, Bóg, Ciebie nie widzi, zarówno, gdy zgrzeszysz i tak jak Adam i Ewa chcesz ukryć się ze swoją golizną duchową przed Jego wzrokiem, jak i wówczas, gdy tak jak tłum z Ewangelii wiernie przy nim trwasz i odczuwasz głód Boga. Zarówno niewiernych pierwszych rodziców jak i wierny  tłum BÓG WIDZI! I nas też widzi, w grzechu i świętości, w upadku i chwale - możemy być tego pewni!

Co Bóg widzi patrząc na człowieka, na jego serce? Oczywiście wszystko, ale przede wszystkim dostrzega jego potrzeby, i to nie tylko te duchowe. Księga Rodzaju mówi o tym, że Bóg chociaż zawiedziony nieposłuszeństwem i nieufnością Adama i Ewy, to jednak wyprawia ich z Ogrodu Eden z odzieniem ze skór, w które ich przyodział. Ewangelia mówi o Chrystusie, który patrząc na tłum mówi: „Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść”. Bóg dostrzega nasze ludzkie potrzeby. Bywa tak, że w tych naszych ludzkich potrzebach tak jak w Kanie Galilejskiej wspiera nas wstawiennictwo Maryi, która trzeciego dnia wesela w Kanie powiedziała do swojego Syna: „Nie mają już wina”. Zapewne Chrystus ten brak wina w Kanie zauważył, tak jak i trzeciego dnia nauczania tłumów na pustkowiu zauważył brak chleba. Nie tylko zauważył, ale i w tych ludzkich brakach po Bożemu zainterweniował. To niesie nadzieję.

 

Ewangelia według świętego Marka to Ewangelia cudów, gdyż zawiera najwięcej opisów cudów Pana Jezusa. Chrystus poprzez swoją cudotwórczą działalność jawi się jako odnowiciel stworzenia, którego początek w ostatnich dniach opisuje Księga Rodzaju. Wczoraj w Ewangelii słyszeliśmy o uzdrowieniu człowieka głuchoniemego - choroba to przecież jeden ze skutków grzechu pierworodnego i utraty przez człowieka stanu pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Dzisiejszy cud rozmnożenia chleba odpowiada temu, że „człowiek w trudzie zdobywa pożywienie z ziemi, która rodzi mu cierń i oset”. Św. Ireneusz z Lyonu pisał, że cała historia świata zmierza do „ugłowienia” wszystkiego w Jezusie, do rekapitulacji, czyli zebrania i odnowienia całego stworzenia w Chrystusie. Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam, że wraz z przyjściem Syna Bożego ten wielki remont świata, konieczny po destrukcji grzechu pierworodnym, jest możliwy, a swoją pełnię osiągnie w dniu Sądu Ostatecznego. Nim jednak ten „kapitalny remont stworzenia" nastąpi, to wszystko, co jest naszą „raną” pierworodną, a zatem cierpienie, codzienny trud życia, chorobę, skłonność do grzechu, już teraz możemy przedstawić Chrystusowi, który widzi, interweniuje i umacnia.   

 

Ks. Marek Szynkowski

 


 

11 lutego – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Światowy Dzień Chorego

11 lutego 1858 roku Matka Boża objawiła się ubogiej pasterce – św. Bernadecie Soubirous     ( zmarła w 1879 r., kanonizowana w 1933 r. )  w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu spotkań ( od 11 lutego do 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. 25 marca, w święto Zwiastowania, Bernadetta zapisała: ,,Zapytałam trzykrotnie, kim jest. Ona cały czas się uśmiechała. Wreszcie spróbowałam czwarty raz. Dopiero wtedy powiedziała mi, składając ręce na wysokości klatki piersiowej, że jest Niepokalanym Poczęciem". Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Lourdes w 2004 roku , odniósł to  cudowne wydarzenie do naszego życia podkreślając, że chrześcijaństwo jest jego źródłem, Maryja zaś pierwszym strażnikiem tego źródła:

,, Od skały Massabielle Dziewica Święta wyszła na spotkanie Bernadetcie, ukazując się jako Ta, która jest pełna łaski Bożej i prosiła ją o pokutę i modlitwę. Wskazała jej źródło wody i zachęciła, by piła. Woda ta, która wypływa wciąż świeża, stała się jednym z symboli Lourdes: symbolem nowego życia, którym Chrystus obdarza tych, którzy nawracają się do Niego. Tak, chrześcijaństwo jest źródłem życia, Maryja zaś jest pierwszym strażnikiem tego źródła. Wskazuje je wszystkim, prosząc o wyrzeczenie się dumy, o ukorzenie się, aby zaczerpnąć z miłosierdzia Jej Syna i współpracować w ten sposób w nadejściu cywilizacji miłości”.

Św. Jan Paweł II nazwał to miejsce niewymownym dowodem Bożej miłości. Rocznicę pierwszego objawienia w Lourdes ( 11 lutego)  ustanowił Światowym Dniem Chorego, który obchodzony jest od 1993 roku. Lourdes jest obecnie słynnym miejscem pielgrzymkowym, do którego przybywają tysiące ludzi, by czcić Matkę Bożą jako Uzdrowienie Chorych.

,,Ave Maria, Niewiasto boleści, Matko żywych! Dziewico pod Krzyżem, nowa Ewo, bądź naszą przewodniczką na drogach świata, naucz nas żyć miłością Chrystusa i szerzyć ją, stać w raz z Tobą pod niezliczonymi krzyżami, na których Syn Twój jest krzyżowany(…) Święta Maryjo, Matko wierzących, Pani nasza z Lourdes, módl się za nami. Amen”( Z modlitwy św. Jana Pawła II w Lourdes).

Anna Tusznio