91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 18.04.2019 r.
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

Radość ze spotkania

Syn Boży stał się człowiekiem, aby spełnić nadzieje Narodu Wybranego, a w konsekwencji każdego człowieka tęskniącego za Bogiem. Święto Ofiarowania Pańskiego nawiązuje do zasad Starego Testamentu. Dziecię przyniesione do świątyni przez Maryję i Józefa jest prawdziwym człowiekiem, ale także Bogiem. Nie tyle więc człowiek ofiarowany zostaje Bogu, ile Bóg ofiarowuje się nam.

         W tym wydarzeniu uczestniczy Symeon, o którym Ewangelista napisał o nim, że to „człowiek sprawiedliwy i pobożny, [który] wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim”. Symeon wypowiedział słowa, z których Kościół uczynił swoją codzienną modlitwą podczas Komplety (modlitwa brewiarzowa na zakończenie dnia):

 

«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu

w pokoju, według Twojego słowa.

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,

któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

światło na oświecenie pogan

i chwałę ludu Twego, Izraela».

 

         W Ofiarowaniu Pańskim uczestniczy także prorokini Anna. Również jej udziela się radość ze spotkania Mesjasza.

         Obchodzimy dzisiaj Dzień Życia Konsekrowanego. To okazja do modlitwy wdzięczności za ludzi, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do życia według rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz do modlitwy o kolejne powołania.

 

Ks. Janusz Chyła